Logga in

15 tips för att göra er elfirma mer miljövänlig

Publicerad
18 nov 2020, 05:45

På Jio Eltjänst i Älvängen är hållbart arbete en del av vardagen. Det har det varit i snart femton år nu. Här knotar ingen när ­överblivet material ska fragmenteras och sorteras i företagets ­återvinningsstation.

Janne Olofsson och Mikael Holmqvist.För snart femton år sedan blev Jio Eltjänst i Älvängen norr om Göteborg ett miljödiplomerat företag. På den tiden var det en fjäder i hatten och en satsning som gav pluspoäng i samband med upphandlingar. 

– Men så är det inte längre. Mycket har hänt i fråga om kvalitet och miljö sedan dess. Själva blev vi ISO 9001 och 14001-certifierade via EIO-Q för många år sedan, förklarar Janne Olofsson, vd i företaget.

Snyggt sätt att få ett tak som ger miljövänlig el: Gamla takpannor kläs med vågiga solceller

Här visar vi på några av de åtgärder som Jio Eltjänst har satsat på och bjuder dessutom på ytterligare tips som kan göra er verksamhet mer klimatsmart.

1 Så gjorde de kontoret mer klimatsmart

Miljösatsningen för ett och ett halvt decennium sedan sätter sin prägel på företaget än idag. När kontoret behövde utökas 2017 var det bara de energieffektivaste lösningarna som gällde.

– Nu fick vi äntligen en chans att skapa en hållbarare kontorsmiljö. Vi byggde till genom att lyfta hela taket och lägga till en våning. Samtidigt tilläggsisolerades väggarna, fönster och dörrar byttes och så installerade vi bergvärme. Två borrhål på 250 meter vardera förser nu hela byggnaden med värme på vinterhalvåret och kyla om sommaren.

2 LED, KNX & solpaneler installerades

Janne Olofsson berättar att all belysning samtidigt byttes mot LED och att ett KNX-system styr alla armaturer via sensorer i rummen, liksom husets larmfunktioner.

– Och så bytte vi till ett större men energisnålare fläktaggregat och installerade 21 kW liggande solpaneler på taket, tillägger Janne Olofsson.

”Vi har åkare som ser till att kärlen inte blir överfulla – det fungerar jättesmidigt.”

3 Smalnade av sortimentet

Sortimentet av olika elmaterial har ­smalnats så att här finns bara en­ ­leverantör till var och en av de olika ­produktgrupperna. De kör till exempel bara med brytare i Schneider Electrics Exxactserie, elapparater från Hager och kabel från Nexans. Den frigör lagerutrymme men framför allt att material som blir över i ett jobb kan användas i nästa. Det bidrar samtidigt till bättre support från respektive tillverkare.

Ovärderlig.4 Uppskattad återvinning

Det som påverkade medarbetarna mest när företaget miljödiplomerades var inrättandet av en återvinningsstation på gården. Alla fick lära sig att plocka ner överbliven material i dess olika fraktioner och sortera ner dem i tunnor, containrar och storsäckar.

– Numera är det en del av allas vardag här på företaget. I början tjänade vi pengar på sorterandet, men nu när priserna på återvunnet material har sjunkit, går hela hanteringen i stort sett jämnt ut. Å andra sidan slipper vi lägga tid på att köra överskottet till deponi och avgifterna för att lämna dem där. Vi har åkare som ser till att kärlen inte blir överfulla – det fungerar jättesmidigt, säger Janne Olofsson.

Inne på lagret står en balpress som komprimerar den enorma mängd emballage som åker med hem till firman från de olika jobben.

– Den är en ovärderlig tillgång, menar Mikael Holmqvist.

5 Mindre storlek på bilarna och bilpool 

Företaget har med åren minskat storleken på sina bilar för att hålla nere deras miljöpåverkan. Skulle det behövas mer lastkapacitet finns två släp i garaget och en bil används som poolbil – den är inredd med passagerarsäten för att kunna ta flera man ut till pågående entreprenader och andra större jobb.

– Nu tittar vi på att byta poolbilen till något helt eldrivet, men för övriga servicebilar avvaktar vi utvecklingen när det gäller bilarnas räckvidd. Vi har uppdrag i Trollhättan, Stenungssund, Göteborg, Alingsås och ibland ännu längre bort så vi behöver bilar med mer än 20 mils räckvidd. Det är ju sällan möjligt att ladda elbilar på byggena, konstaterar Janne Olofsson.

Numera har Tio Eltjänst en egen biltvätt med bara miljögodkända produkter.

6 Egen miljövänlig biltvätthall

Att tvätta bilarna miljövänligt har företaget dock löst. I Älvängen fanns ingen miljövänlig tvätthall för bilar så Jio Eltjänst byggde en egen i samband med att kontoret utvidgades. Där tvättas enbart med miljögodkända produkter. Firman har 27 servicebilar så det är nästan alltid
någon biltvätt på gång, men däremellan är tvätthallen en plats där man väder­skyddat kan lasta i och ur bilen. Lagret ligger vägg i vägg.

Här är några ytterligare frågor att inspiereras av i hållbarhetsarbetet:

7 Hur kan ni vässa ­företagets affärsidé genom att arbeta mer hållbart?

8 I rekryteringsprocessen, Letar ni efter personer med miljöengagemang? Ju fler eldsjälar det finns på ett företag — desto större chans att förändringar genomförs. 

9 Använder ni farliga ämnen i något sammanhang?

10 Vad känner du till om dina leverantörers hållbarhetsarbete?

11 Vad vet du om arbetsmiljön hos tillverkarna av de produkter ni använder?

12 Kan företagets transporter göras resurseffektivare?

13 Tar ni hand om emballage och överblivet material på ett hållbart sätt?

14 Hur jobbar ni med ­arbetsmiljön i företaget, också ur mångfalds- och jämlikhetssynpunkt?

15 Har ni gjort allt som göras kan för att minska företagets energianvändning?