Logga in

Elmaterial återanvänds inte trots att det går

Publicerad
16 nov 2023, 08:50

Kapslingar och kabelstegar är exempel på elmaterial som går att använda igen. I ROT-projekt finns stora möjligheter till återbruk. Men en majoritet av installationsföretagen återbrukar inget alls.

Belysningsarmaturer, toalettstolar, handfat, radiatorer, rör och ventilationskanaler är exempel på produkter som relativt enkelt går att återbruka. Det berättar Installatörsföretagens expert på energi och hållbarhet Helen Aristondo Magnusson med anledning av en ny rapport.

”Det är bra att börja med det som är enklast – som kabelstegar eller elskåpshöljen.”

andreas fränne, seniorkonsult hos bengt dahlgren

Återbrukets ekonomi:
”Rekond kostar – fördelen är att återbruksmaterialet ofta är gratis”

Läs också:
”Jag minns att farfar köpte upp lager från nedlagda projekt”

Helen Aristondo Magnusson

– Vi kan behöva se över tekniska standarder och arbetssätt. Till exempel vad man ska tänka på vid demontering. Det måste inte vara krångligt, men det gäller att få till rutiner som fungerar, säger Helen Aristondo Magnusson.

När det gäller belysning finns redan exempel på kommersiell återanvändning av armaturer. För andra elprodukter kan det vara svårare, med tanke på de säkerhetskrav som finns. Men vissa produkter fungerar ändå bra att återanvända.

Elinstallatören har tidigare skrivit om teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgrens rankning med återbruksbetyg. Exempel på material som får högt betyg är apparatlådor/kapslingar, DIN-skenor, kabelstegar, dosor, rör, tryckknappar, åskskyddsledare och belysningsarmaturer.

– Det är bra att börja med det som är enklast – som kabelstegar eller elskåpshöljen, säger Andreas Fränne, seniorkonsult hos Bengt Dahlgren.

Den nya rapporten Hur skapar vi förutsättningar för återbruk av installationer?, där Bengt Dahlgren medverkat, definierar några arbetsmoment som behöver ingå i återbruksprocessen:

• Inventering

• Demontering / hantering

• Rekonditionering / ombyggnation

• Transport / lagerhållning

• Projektering

• Återförsäljning

• Installation

Hur bra man lyckas med återbruket beror också på vilken typ av entreprenad det gäller – om det är totalentreprenad eller annat. Till exempel har installatörer ofta större möjlighet att påverka materialvalen i ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad).

”Det finns fortfarande en del kvar att göra när det gäller till exempel avtalsskrivning och regelverk. En fråga som väcks är när installatören blir en tillverkare eller leverantör?”

Helen Aristondo Magnusson, installatörsföretagen

Bristande efterfrågan hos beställare lyfts fram som en stoppkloss. Detta enligt en enkät som gjordes för rapporten – med 99 installationsentreprenörer inom el och VVS, 17 tillverkare och fem återförsäljare. Deras främsta kunder är byggentreprenörer och privata fastighetsägare.

I enkäten svarar bara 13 procent ja på frågan om de arbetar med cirkulär materialhantering. 39 procent säger att de gör det till viss del. Nästan hälften, 43 procent, av de tillfrågade svarar nej.

– Det finns fortfarande en del kvar att göra när det gäller till exempel avtalsskrivning och regelverk. En fråga som väcks är när installatören blir en tillverkare eller leverantör? säger Helen Aristondo Magnusson.

Hur man ska göra med garantier, kvalitetsbedömningar, avsaknad av cirkulära produkter på marknaden, resurs- och kompetensbrist är andra bekymmer som enkäten vittnar om.

Läs också:
Lista: Så bra är elmaterial på second hand

Rapporten ger samtidigt 13 tips till installatörer på hur de kan bli mer cirkulära. På kort sikt handlar det exempelvis om att köpa produkter med högt innehåll av återvunnet eller förnybart material, minimera spill vid installation och sortera för återvinning samt identifiera produkter som är lätta att återbruka.

På längre sikt är ett förslag att utveckla cirkulära tjänster och erbjudanden – som att ge bonus till kunder som väljer återbrukat material.