Logga in

Återbruk belysningsarmatur: ”Bara att klicka i, skruva fast, koppla in”

Publicerad
18 jan 2024, 09:37

Färdiga anslutningskablar och färre skruvar är några fördelar. Men klarar du att hålla ordning på lagret? Det krävs när återbrukad belysningsarmatur installeras i en gammal regementsbyggnad i Uppsala.

Återbruk har varit en genomgående ambition när det före detta regementet i Uppsala byggs om till gymnasieskola. En viktig del i renoveringen har varit skiftet till led-belysning. Sammanlagt 142 äldre armaturer får nya insatser med hjälp av Fagerhults koncept Refurbish.

”Det är bara att byta ut enheterna, så blir armaturerna som nya. Fagerhult har CE-märkt produkterna, så vi klarar att hålla garantitider med mera i projektet.”

Jonas Andersson, produktionschef hos elak

Hos Fagerhult:
9 steg som gör den gamla armaturen godkänd

Läs också:
Då går armaturen inte att återbruka

– Det ska vara enkelt att återmontera, man ska inte behöva fundera på hur sakerna ska sitta. Här är det bara att klicka i, skruva fast, koppla in och sedan är enheten klar, säger Jonas Andersson, produktionschef hos installationsföretaget Elak.

Jonas Andersson och Juan Wilson. Foto: Marie Granmar

Tillsammans med kollegan Juan Wilson, ledande montör, visar han hur återbruksprocessen går till:

1 Noggrann demontering

Tänk smart vid demonteringen av de gamla armaturerna. Alla delar måste finnas kvar. Ett tips är att sätta tillbaka skruvarna på sina platser, i armaturbotten, innan armaturerna läggs in på lagret. 

– Om det saknas en liten kupolmutter kan det bli bekymmer med att få tag i den. Alla delar säljs inte längre i dag, säger Jonas Andersson.

Anvisning medföljer. Foto: Marie Granmar

I samband med att armaturerna beställs från Fagerhult får installatörerna också en demonteringsanvisning. Den kan vara bra att titta på.

2 Håll ordning på lagret

I källaren på huset, byggt 1912 och byggnadsminne, finns lagret där alla armaturer sparas. Armaturerna förvaras på en särskild pall tills det är dags att sätta upp dem igen. Det är viktigt med ordning och reda.

– De förvaras några månader i förrådet, sedan ska allt upp igen, när väggar och tak är målade och klara, säger Juan Wilson.

Lagret. Foto: Marie Granmar

3 Enkel montering

När de nya insatserna, även kallade kit, levererats är det dags att bygga ihop armaturerna. Här ersätter de nya led-insatserna gamla ljuskällor och drivdon i tre olika armaturer – i dessa har suttit lysrör och lågenergilampor.

Jonas Andersson och Juan Wilson brer ut delarna på ett bort och visar proceduren. Enkelheten är viktig, till exempel att skruvhålen stämmer med de befintliga. Då behövs inte så mycket åverkan på armaturerna.

– Det är bara att byta ut enheterna, så blir armaturerna som nya. Fagerhult har CE-märkt produkterna, så vi klarar att hålla garantitider med mera i projektet, säger Jonas Andersson.

Färdig insats. Foto: Marie Granmar

De nya anslutningskablarna finns färdiga i kitet. Från den nya skenan sticker tre kablar ut – gröngul skyddsjord, blå nolla och brun fas. Kablarna kopplas in via Wago-klämmor, för att få större flexibilitet vid åtgärder i framtiden. Wagos styrsystem ger också möjlighet till närvarostyrning och dagsljusreglering av belysningen.

– Allt är väldigt smidigt och går rätt snabbt. Vi demonterar, rengör och återmonterar, säger Juan Wilson som också gillar att antalet skruvar minskat i den nya konstruktionen från sex till fyra.

Kollegorna från Elak tycker att återbruks-kiten är bra. Bättre än om allt kom i delar.

– Att bygga allt på plats skulle inte vara så tidseffektivt, säger Jonas Andersson.

Kostnaden för återbruket av elprodukter tror han blir lite av ett nollsummespel.

– Inventeringen har tagit många timmar här där det är stora ytor. Det kostar en del, men samtidigt minskar kostnader för nyinköpt material, säger han.

Matsalen. Foto: Marie Granmar

Den nya belysningen sitter i tak och på väggar i trapphusen. 18 upprustade pendlade armaturer finns numera också i skolans matsal. En närmast kulturhistorisk miljö där scener till 1970-talsfilmen Repmånad spelades in.

Byte av belysning är dock bara en del i renoveringens återbruksarbete. Många befintliga kabelstegar sparas och kompletteras med ny kanalisation.

I schakt i korridorerna sticker tjocka, svarta kablar upp. De är avkapade och ska återanslutas i den nya centralen som sätts upp. Kablarna kommer från fördelningscentralen i källaren och går till alla centraler i huset.

– Vi har fått godkännande att återbruka de här, även om de inte är halogenfria. Alternativet hade varit att riva ut kablarna som då i stället blivit avfall, säger Jonas Andersson.

Krav för återbruket av kablarna var att de klarade dimensioneringen och var avsedda för femledarsystem. Förr drogs ofta fyrledarsystem, men vid en renovering på 1990-talet uppgraderas elen i huset till femledarsystem.

– Annars hade vi fått byta ut allting, säger Jonas Andersson.

Ställverket i källaren återbrukas också. 

– Det blir väldigt lite slitage på sådana här ställverk. Vi har besiktigat brytare, servat dem med kontaktfett och bytt några säkringar till större, i och med den nya dimensioneringen, säger Jonas Andersson.

Återbrukat ställverk. Foto: Marie Granmar

Ställverket har kompletterats med överspänningsskydd, som inte fanns från början. Samtidigt har några brytare blivit reserv.

– Med ny ventilation, belysning och annat blir effektuttaget mycket lägre. Till exempel har en kylmaskin tagits bort, säger Jonas Andersson.

Tidigare fanns sex matningar från ställverket, nu är det fyra. Två 160 ampere-brytare och fyra gånger tre grupper har blivit reserver.

– Klart att det gör skillnad med alla nya energieffektiva led-armaturer! säger han.

Är återbruk något ni rekommenderar andra installatörer?

– Ja, absolut! Det är perfekt för armaturer som är bundna till gestaltningen i huset. Det är fint att kunna återanvända gamla saker, säger Jonas Andersson.

Läs också:
”Rekond kostar – fördelen är att återbruksmaterialet ofta är gratis”

Kvarteret Kronåsen. Foto: Marie Granmar

Fakta Kvarteret Kronåsen i Uppsala

Kvarteret nära campus Polacksbacken i Uppsala rymmer ett tjugotal byggnader som tidigare hyrdes av Uppsala universitet. Sedan 2021 ägs området av fastighetsbolaget Hemsö som bygger om flera av husen till gymnasieskolor.

Byggnaderna uppfördes i början av 1900-talet för Upplands regemente. Senare flyttade i stället Signalregementet in.

Under 1970-talet spelades delar av Lasse Åberg-filmen Repmånad in på det dåvarande kasernområdet.

Vid den pågående renoveringen installeras sammanlagt 142 återbruksarmaturer för led. Av dem är 110 väggmonterade i trapphus, 14 takmonterade i trapphus och 18 pendlade i matsalen.