Färre jobb för installatörer när konjunkturen viker

Publicerad 9 apr 2019, 08:54

Totalt sett minskar installationsbranschen. Men det finns också ljuspunkter.

Installationsbranschen omsatte totalt 132 miljarder kronor under 2018. Jämfört med föregående år är det en minskning med 3,5 procent. Det visar Installatörföretagens konjunkturrapport som gjorts i samarbete med analysföretaget Industrifakta.

Quiz: Har du koll på nya lampdonen?

Elinstallationer står för 86,7 miljarder kronor av det totala marknadsvärdet medan värme och sanitet står för 44,8 miljarder kronor. Jämfört med 2017 innebär det en minskning på tre procent för el och fem procent för VS.

Allra bäst under 2018 gick det för sektorerna tele, data och säkerhet samt industrirör.

Det finns stora regionala skillnader: Sydsverige väntas backa mest medan Stockholm vänder svagt uppåt redan under året.

Läs mer: Elsäkerhetsverkets plan för att minska fulelen

Sett till riket och installationsbranschen som helhet väntar något sämre tider efter flera goda år.

– Nu pekar mycket på att Sverige lämnar toppen av högkonjunkturen och byggmarknaden svänger nedåt. Det kommer påverka även installationsbranschen, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Den sammanlagda installationsvolymen väntas minska med tre procent i år och en procent under 2020. Detta beror mycket på att den totala volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och underhåll kommer att minska i år innan utvecklingen planar ut under 2020 till 2021.

Det talas mycket om en omställning till ett mer klimatsmart samhälle och om energieffektivisering. Om detta resulterar i konkreta projekt gynnar det installatörerna som kan utföra de faktiska jobben.

– Efterfrågan på solenergi ökar, det får branschen inte missa men inte heller att vara en del av alla de ombyggnationer som sker inom offentliga lokaler och kontorsfastigheter, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Läs mer: Så tjänar elektriker tio år efter gymnasiet