Logga in

Varför får inte elektriker installera värmepumpar?

Publicerad
19 apr 2023, 08:18
| Uppdaterad
6 maj 2024

Jag skulle gärna vilja installera luftvärmepumpar men har hört att elektriker behöver särskilt cert för det. Stämmer det och hur får man ett sådant? Mats Österberg, produktutvecklare på Insu, svarar.

Norrlandselektrikern:
”Jag är numera den ende i den här landsändan som har kylbehörighet”

Arn-fall:
Elanvändningen ökade 50 procent efter elfirmans ”optimering”

Fråga: Jag skulle gärna vilja installera luftvärmepumpar för att kunna ta på mig fler jobb, men jag har hört att elektriker behöver särskilt cert för det. Stämmer det och hur får man ett sådant?

Svar: Myndigheterna kräver certifikat för att utföra installation, läcksökning och ingrepp på aggregat som innehåller HFC köldmedier för att minimera utsläpp av miljöfarliga ämnen. I det här fallet är det alltså i första hand deras egenskaper som kraftfulla växthusgaser som är orsaken till kravet.

För att som elektriker få installera luftvärmepumpar krävs tillräckliga kunskaper i kyl- och värmepumpteknik. Förutsättningen är att man klarar den teoretiska och praktiska examination som krävs för att sedan ansöka om ett kylcertifikat hos Incert. Är fyllnadsmängden i luft-luftvärmepumpen mindre än 3 kg HFC köldmedium räcker det med ett kylcertifikat kat 2 för att installera och göra ingrepp i ett kylaggregat eller en värmepump.

Det finns många olika vägar
till certifikat. På Insu, Installationsbranschens utbildningsbolag, är den snabbaste vägen en  kurs på 9,5 dagar inklusive examinationsprov. Det ställer en del krav på viljan att på så kort tid lära sig det som behövs på så kort tid. Vi har också en längre utbildning på sex månader och en yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år.
Utöver personcertifikat behöver företaget där elektrikern är anställd vara certifierat för arbeten med HFC köldmedium.

Det finns fler utbildare
, till exempel har KCU kyl & cert utbildningar i Uppsala en 5-dagarsutbildning. Ytterligare några alternativ är Movant, Hermods och Kylutbildningar.se.