Logga in

Vem har rätt om elektrikernas löner?

Publicerad
11 feb 2019, 06:00

Vad tjänar en elektriker tio år efter gymnasiet, det var temat för en av årets hittills mest lästa artiklar. Men lönerna såg misstänkt låga ut ansåg flera läsare. Vi tar alltid läsarkommentarer på allvar. Så, vad dolde sig bakom siffrorna?

Det finns åtskillig statistik som visar att yrkesprogrammen ger konkurrenskraftiga löner och goda möjligheter till jobb. Svenskt Näringsliv presenterade nyligen siffror på DN Debatt där de visade att gymnasieelever från yrkesprogrammen inom el och VVS har god chans att nå relativt höga snittinkomsterna jämfört med andra utexaminerade. 

För de med examen från El- och energiprogrammet är den årliga snittinkomsten 291 000 kr enligt debattörerna. Motsvarande siffra för VVS- och fastighetsprogrammet är 307 000 kr. Siffrorna bygger på bearbetat underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, och omfattar alltså samtliga utexaminerade elever.

Så tjänar elektriker tio år efter gymnasiet

Elinstallatören lyfte siffrorna i en artikel och flera läsare har ställt sig frågande till dessa siffror, som de anser visar för låga snittinkomster. Det har sin förklaring i det statistiska underlaget som siffrorna bygger på.

Siffror från Installatörsföretagen visar att elektriker med minst tre års yrkeserfarenhet, och med anställning i något av organisationens medlemsföretag, har en genomsnittlig månadslön på 34 425 kr, eller 413 100 kr per år.

Motsvarande siffror för VVS-montörer är en genomsnittslön på 36 925 kronor, eller 443 100 kr per år.

Indelat i åldersgrupper ser det ut på följande sätt för elektriker (källa: Installatörsföretagen):

18–25 år

25–29 år

30–34 år

35–39 år

40–44 år

45–49 år

50–54 år

55–59 år

60–67 år

31 475

34 275

34 750

35 025

35 225

35 525

35 650

35 275

34 950

 

Och för VVS-montörer:

18–25 år

25–29 år

30–34 år

35–39 år

40–44 år

45–49 år

50–54 år

55–59 år

60–67 år

33 225

36 825

36 900

37 450

37 525

37 700

37 825

37 475

37 250

 

Rimlig förklaring till Installationsföretagens högre siffror är att organisationens statistik enbart omfattar yrkesverksamma i respektive bransch, medan siffrorna från Svenskt Näringsliv och SCB omfattar samtliga utexaminerade elever från respektive program. Examen är inte det samma som jobb i branschen, men det är värt att notera att det finns mycket goda chanser till anställning inom installatörsyrken efter utbildning.