Logga in

”En vanlig skylt kan leda dig rakt in en brandhärd”

Publicerad
11 feb 2019, 08:52

Ibland kan det vara lika viktigt att veta vilken utrymningsväg det gäller att undvika. Nya skyltar bygger på teknik som gör det möjligt att anpassa dem efter olika förlopp.

De bekanta gröna och vita utrymningsskyltarna har inte ändrats till formen, men tack vare ny teknik kan de anpassas efter olika händelseförlopp. De kan indikera vilken väg som ska undvikas vid till exempel brand eller terroristattack och de kan kombineras med pilar som också visar bättre alternativa utrymningsvägar.

Elteknikföretaget Eaton har utvecklat dynamiska utrymningsskyltar som de nu erbjuder på den svenska marknaden.

Mer Eaton: Släcker ljusbågen på 2,0 milisekunder

Företagets vd, Roger Kvist, berättar att trenden med större och komplexare byggnader ställer nya krav på säkerhet.

– Vi får fler arenor, hotell, köpcentra och liknande, med många typer av verksamhet i samma byggnad och stor mängd människor i omlopp. Skulle något inträffa så blir det väldigt komplext. Det måste alltid finnas utrymningsskyltar, men beroende på typen av incident så kan man leda folk mot fel utgångar. En vanlig skylt kan leda dig rakt in en brandhärd, säger Roger Kvist.

Ännu mer Eaton: Frekvensbalans medelst serverhall

Den adaptiva skylten kan styras och ändras på många sätt. Den kan kombineras med kameror, sensorer, larm och kan fjärrstyras av säkerhetspersonal. Kraften kan antingen komma från batteri i respektive skylt eller med centralmatning från ett skåp med batterier som leder kraft och avkänning i en slinga runt systemet.

– Tekniken bygger på branschstandarder och våra produkter kan komma som komplett lösning med sensorer, kameror och larm, säger Roger Kvist.

”Som ett Apple för elektriker”

Tillsammans med företaget Malux erbjuder Eaton utbildning till installatörer och konsulter specialiserade på den här typen av lösningar. Brandskyddsmyndigheten kontrollerar givetvis så att installationer följer regelverket.

Roger Kvist säger att myndigheter även varit involverade i produktutvecklingen av systemet.

– Produkten har utvecklats genom många undersökningar, och myndigheter har deltagit i arbetet med att ringa in behoven och avgöra vilka funktioner som behövs i en modern lösning.

Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden