Logga in

Tog fram egen elprodukt: ”Gav mig in på det värsta jag kunde göra”

Publicerad
11 sep 2023, 08:29

När ett nödstoppssystem för farliga maskiner, som exempelvis bandsågar, saknades på marknaden beslöt sig elinstallatören Christian Caroli för att utveckla ett själv. Ett projekt som blev svårt – och dyrt.

Text

Elinstallatören Christian Caroli på Ava Electro, har tillbringat mycket tid i slöjdsalar för installationer och reparationer av snickerimaskiner. Träslöjdsalar hör till en av de mest riskfyllda salarna i skolor. Därför krävs ett välfungerande, korrekt installerat nödstoppssystem. För maskiner i stoppkategori 0 finns sedan tidigare en nödbromsutrustning att köpa i form av en skolkontaktor från Schneider.

Behjälplig liten grej i samband med nya regler för våtrum
”Du får ju inte gå ut genom tätskikt längre med flexslang”

Läs också:
”Det är kört att bunkra lysrör”

Men något motsvarande för maskiner i stoppkategori 1, exempelvis bandsåg och planhyvlar, har inte funnits på marknaden. Det har varit upp till elektrikerna själva att komma med en egen lösning, så att maskinerna levde upp till kraven. Problemet var att få visste hur de skulle gå tillväga. 

För ett år sedan, när Christian Caroli installerade maskiner i en skola i Veberöd, föddes iden om en färdig produkt för maskiner i stoppkategori 1.  

– Utgångspunkten var att tillverka något som är lätt att installera, begripligt med inkopplingsanvisningar nära till hands, säger Christian Caroli.  

Lösningen blev det nyckelmanövrerade hållkretsmanöverdonet HKM-SK1. Det skulle fungera som ett gränssnitt mellan maskiner i stoppkategori 1 och externa nödstoppssystem. Han gick från ide till E-nummer, dock utan kännedom om CE-märkningsprocessen. 

– Jag fick göra allting själv. Den enda hjälpen jag fick var av en konsult som hjälpte mig med CE-märkningen, säger Christian Caroli.

”Jag tog hjälp av en före detta flickvän som inte är tekniskt belagd. Om hon kan förstå manualen har jag lyckats.”

Projektet  kostade mycket tid och pengar och efter ett möte med en konsult visade sig det vara en stor utmaning att få ut produkten på marknaden, eftersom en sådan här typ av nödstoppsutrustning ställer speciella krav. 

– Jag hade gett mig in på det värsta jag kunde göra, säger Christian Caroli.

Bland annat fick han på egen hand framställa produktdata och investera i ett flertal dyra standarder. Han var även tvungen att göra en egen design av ett säkerhetsrelä som var anpassat till produkten. Dessutom fick han ta fram en lättbegriplig manual.

– Jag tog hjälp av en före detta flickvän som inte är tekniskt belagd. Om hon kan förstå manualen har jag lyckats, säger Christian Caroli. 

Läs också:
Balkong-el: ”Finns det inte fixar man det själv”

CE-märkningen blev komplett och efter ett år finns nu HKM-SK1 ute på marknaden. – Det var en väldigt speciell känsla att titta på något som var min egen idé och som är fullt körbar nu. Det har varit en väldigt rolig och spännande resa, säger Christian Caroli.

Maskinklasser och stoppkategorier

Det finns två olika maskinklasser med två olika stoppkategorier: Stoppkategori 0 och 1.

Stoppkategori 0: Är ett icke-styrt stopp. För det behövs inte en extern spänningsmatning för att fungera korrekt. 

Stoppkategori 1: Aktiv bromsverkan, för maskiner med förhöjd säkerhetsrisk, exempelvis bandsåg. Det innebär att maskinen behöver en extern, elektrisk spänningsmatning för att kunna utföra sin egen bromsning, som är avskild från slöjdsalens nödstoppskrets. Maskinens nödstopp får heller inte påverka salens nödstopp.