Logga in

Vill höja rotavdraget och tredubbla stöd till energilager

Publicerad
12 okt 2018, 11:36
| Uppdaterad
8 apr 2021

En statlig utredning föreslår ekonomiska incitament för att hushåll och företag ska vilja kapa förbrukningstoppar vintertid med egenproducerad solel och batterier.

Höj rotavdrag till 50 procent vid energieffektiviserande åtgärder i hemmet. Det föreslår en särskild statlig utredning. Men Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, tycker inte att det räcker.

Klickfest: Så länge kan batteriet driva villan vintertid

 

En höjning av rotavdraget från 30 till 50 procent hemmet ska bland annat gälla tilläggsisolering, byte av ventilationssystem eller byte till energieffektiva fönster.

Det föreslår den tidigare riksdagsledamoten Lise Nordin (MP) som varit särskild utredare för att se över hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

”Då kan man lagra mer el när efterfrågan är låg och priset inte är så högt. Sedan kan den som har ett batteri sälja elen när efterfrågan är stor och priset högt.”

Lise Nordin, (mp) särskild utredare.

Detta som ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen, som alla riksdagspartier står bakom, utom Sverigedemokraterna.

– Energieffektivisering är en av de viktigaste nycklarna för att klara Sveriges klimat- och energimål. Men det sker för lite, därför förslår vi ett flertal åtgärder, säger Lise Nordin till Dagens Nyheter (DN).

Energilager: Hans-Olof driver villan och två elbilar med egenproducerad el hela vintern

Men Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, tycker att det krävs mer.

– Det är bra att man höjer rotavdraget till 50 procent för energieffektivisering, men det är beklagligt att man inte höjer hela rotavdraget så att vi kan få en sund konkurrens, säger han och tillägger att det är alltfler konsumenter som frågar hantverkare om man inte kan få betala svart.

För att få ner elanvändningen vill Lise Nordin att det ställs krav på elleverantörerna att hjälpa kunderna med energieffektivisering.

För att kapa elanvändningstopparna när det är som kallast, föreslår Lise Nordin också att det befintliga investeringsstödet för energilager höjs från 50 000 kronor till 150 000 kronor. Hon vill dessutom att det inte bara ska gälla egenproducerad solel i hemmet, utan alla situationer och företag.

Läs mer: Så funkar huset utan sladd

– Då kan man lagra mer el när efterfrågan är låg och priset inte är så högt. Sedan kan den som har ett batteri sälja elen när efterfrågan är stor och priset högt, säger Lise Nordin till DN.

Det skulle jämna ut efterfrågan över dygnet, eftersom mycket elenergi finns lagrad hos konsumenterna.

Just nu är det en övergångsregering som leder landet. Men oavsett vilken regering det blir framöver tror inte Lise Nordin att det påverkar förslagen i utredningen, med tanke på energiöverenskommelsen.

Läs utredningen här.