Logga in

Så påverkas du av förändringarna i ID06

Publicerad
3 maj 2018, 09:28

Under maj lanseras en ny standard för ID06-kort. Bättre kontroll och säkerhet lyfts fram som fördelar med den nya tekniken.

Kontrollsystemet ID06 hjälper sedan tio år tillbaka byggbranschen att hålla koll på vilka personer som befinner sig på byggarbetsplatser.

Systemet är uppskattat av många, men har även tampats med en del fusk. Tanken är att fusket ska åtgärdas genom en ny standard som lanseras under maj.

”Den nya standarden kommer att hindra alla de som fått kort på fel sätt och det är jätteviktigt för oss”

Johan Martinsson, chef bransch hos Installatörsföretagen

Med den nya standarden ska en person inte kunna ha flera ID06-kort kopplade till samma organisation. För att beställa de nya korten krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via bank-ID eller pass.

En annan nyhet är mobilt ID06, som liknar mobilt bank-ID. Utöver in- och utpassering på arbetsplatser kan det mobila ID06 användas för registrering i elektroniska personalliggare. I appen visas också de kompetenser som är kopplade till individen, i ID06 Kompetensdatabas.

– Systemet ID06 legitimerar en bransch med människor som jobbar seriöst. Problemet är att de kort vi har i dag kan kopieras. Den nya standarden kommer att hindra alla de som fått kort på fel sätt och det är jätteviktigt för oss, säger Johan Martinsson, chef bransch hos Installatörsföretagen.

Kopplas till Kompetensdatabasen: Ny ID06-tjänst samlar utbildningsbevis elektroniskt

Uppdateringen av ID06-systemet är den mest omfattande sedan införandet, och rejäla investeringar har gjorts i förbättring av säkerheten.

En rapport från projektet Fair Play Bygg visade förra året att det förekommer fusk med ID06-kort. Bland annat händer det att personuppgifter på korten inte stämmer med identiteten, flera personer använder samma kort och vissa företag har fler kort än antal anställda.

”Det är bra att säkerheten förbättras och att det går att se individers utbildning”

Kerstin Holen, HR-chef hos Rörläggaren

De nya korten saknar EM-chip och har en förbättrad tillitsnivå kallad LoA 2(Level of Assurance 2). Korten är kompatibla med Microsofts teknik. Planen är att alla kort ska vara utbytta om ett år.

Den nya standarden öppnar också möjligheter för utveckling av funktioner och tjänster. Ett exempel är verktyget ID06 Bolagsdeklaration, som gör det enklare för köpare av byggtjänster att upptäcka oseriösa leverantörer.

– Det absolut viktigaste för oss är att få mindre svartarbete och hålla branschen fri från osund konkurrens, säger Johan Martinsson. 

Läs mer:  Redovisa arbetsgivaravgift på individnivå

Standarden möjliggör även förhöjd säkerhet på delar av en arbetsplats, genom att begränsa behörigheten. Det kan handla om utrymmen där värdefull utrustning förvaras, tillträde till vissa maskiner eller farliga kemikalier.

I nya tjänsten Mitt ID06 kan både företag och individer kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i systemet. Företag får tillgång till sin samlade personalliggare, med data från alla besökta byggarbetsplatser. Systemet följer den nya dataskyddslagen GDPR som börjar gälla 25 maj.

Läs mer: Inför GDPR: Så slipper du saftiga böter

Företaget Rörläggaren i Malmö har följt utvecklingen av den nya standarden och är försiktigt positivt till den.

– Det är bra att säkerheten förbättras och att det går att se individers utbildning. Samtidigt har vi en del frågor som behöver få svar innan vi kan vara odelat positiva: kan man till exempel kräva att alla anställda ska ha mobiltelefoner? säger Kerstin Holen, HR-chef hos Rörläggaren.

Johan Martinsson menar att det inte blir ett problem, eftersom fysiska kort kommer att finnas även fortsättningsvis.

Läs mer:  ”Förslaget stänger ute företag”

Samtidigt som ID06 nu får en ny standard förändras ägarskapet för bolaget ID06 AB. Nio organisationer, bland andra Installatörsföretagen, blir delägare i bolaget som hittills ägts till fullo av Sveriges Byggindustrier, BI. Övriga är Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sabo, Maskinentreprenörerna, Plåt- och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen.

– Även det är ett sätt att säkerställa legitimiteten, exempelvis gentemot Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, med flera. Det är viktigt att fler i branschen är med och ser till att det blir rätt, säger Johan Martinsson.

Han ser många möjligheter till utveckling av ID06 framöver, mycket tack vare ökad digitalisering. Exempelvis effektiviserade egenkontroller, där pappersprocesser ersätts av elektronisk signering.

Läs mer: Skatt i byggsektorn under lupp