Logga in

”Förslaget stänger ute företag”

Publicerad
13 feb 2018, 12:46

Regeringen lanserar ett lagförslag om att entreprenörer ska stå för underentreprenörers löneskulder. Ett hårt slag för elinstallationsföretag, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Förslaget innebär att entreprenörer ska stå för underentreprenörers löneskulder. Tanken är att det ska ge en sund bransch, utan fusk och fiffel. Men åtgärden kommer inte att leda till det önskade syftet, menar Ola Månsson.

– Det här tar inte bort osund konkurrens. Det är helt fel verktyg. Det kommer istället att stänga ute många företag och ge sämre konkurrens, säger Ola Månsson.

Risken är, menar Ola Månsson, att entreprenörerna väljer de större, etablerade underentreprenörerna. Nystartade företag som ännu inte kan visa en historik av god kreditvärdighet har små chanser att slå sig in.

Installatörsföretagens 3 800 medlemmar har i genomsnitt mellan sex och nio anställda. Dessutom finns en rad mindre företag som inte är medlemmar i arbetsgivarorganisationen.

– Vi har AB och ABT som avtal för att reglera affärsförhållanden i byggbranschen. Det är inget som ska styras av lagstiftning, säger Ola Månsson.

Huvudentreprenörsansvaret skrevs in i byggavtalet för tre år sedan efter fackliga krav. Skrivningen som blev ska säkra att individen får ut sina löner.

– Inte trodde man då att regeringen skulle komma att vilja lagstifta om detta. Men det finns mycket kritik så vi hoppas att det inte blir verklighet, säger Ola Månsson.