Logga in

”Våga ta större ansvar”

Publicerad
17 jan 2018, 15:19

Installatör = underentreprenör, det är sen gammalt. Men det finns minst tio skäl till att ändra på den ordningen, anser Elinstallatörens chefredaktör Fredrik Karlsson.

En rad forskningsprojekt har studerat branschens hierarkier från olika infallsvinklar. Det senaste initiativet är installationsbranschens Certifierade Projektledare, ICPL, som är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, SBUF, INCERT och Svenskt Projektforum. Det är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper.

Ska installationsföretag kunna ta ett större ansvar i byggprocessen krävs kompetens och detta är ett sätt att skaffa den. Kompetenta projektledare blir nyckeln i en förflyttning och det finns redan aktörer med kapacitet att ta sig an större projekt.

För vem säger att byggaren måste vara huvudentreprenör och installatören dess kontrakterade underentreprenör?

Att det alltid varit så?

Det är ett dåligt skäl.

Installatörer har mest att vinna på att flytta fram positionerna – men även bransch, kunder och samhälle kan tjäna på det. Jag kan se minst tio skäl för installationsföretagen att ta egna projekt.

1. Installationerna är en allt större andel av ett byggprojekt. Ofta hälften av projektvärdet, ibland ännu mer.

2. Installatören får bättre kontroll över sin affär och kan utveckla sin affärsmodell, utan att vara helt beroende av en byggentreprenörerna.

3. Installatören får bättre chans att planera tid när man inte är i händerna på andra och få ett jämnare arbetsflöde.

4. Installatören kan utveckla sitt säkerhetsarbete, inte bara följa andras krav.

5. Med mer ansvar blir installationsbranschen mer attraktiv och det blir lättare att rekrytera de främsta talangerna.

6. Projektet kan optimeras på så vis att installationerna får plats och de bästa lösningarna väljs.

7. Energifrågan är central i alla projekt i dag – och frågan gynnas av att installationerna prioriteras.

8. Installationerna är tekniken i bygget – och när den hamnar i fokus borde det gynna teknikutvecklingen.

9. Många byggherrar brottas med problemet att de får för få anbud på entreprenaderna. Om installatörerna är med och konkurrerar om totalansvaret blir det mer konkurrens – och i slutändan lägre priser för beställarna.

10. Rör som inte får plats. Rör som krockar med andra rör eller installationer. Rör som inte kan isoleras med rätt dimension på grund av platsbrist. Allt detta händer ideligen ute på byggena. Med installatören i förarsätet skulle dessa fel kunna minskas.