Logga in

Nytt initiativ mot olyckor i byggbranschen

Publicerad
17 jan 2018, 09:46

Olyckorna på landets byggarbetsplatser måste bli färre. För att göra något åt saken har 13 byggherrar och entreprenörer startat initiativet Håll Nollan.

Mellan 1 500 och 2 000 människor som arbetar i byggbranschen skadas allvarligt varje år. Under 2016 skedde nio dödsolyckor. Det vill branschen ändra på och har därför bildat organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen och initiativet Håll Nollan.

– Alla som jobbar på byggarbetsplatserna är någons bror, syster, barn eller förälder, och deras anhöriga vill att de ska komma hem efter jobbet, säger Ulrika Dolietis, VD för Håll Nollan och tidigare arbetsmiljöchef på Skanska.

Under året påbörjas arbetet i organisationen som i dagsläget har 28 medlemmar, däribland installationsföretagen Bravida och Assemblin. Drivande bakom initiativet är 13 byggherrar och entreprenörer, bland andra Akademiska Hus som har ett internt hållbarhetsmål om ”olycksfri arbetsplats”.

”Ställa krav är viktigt, men också att ge förutsättningar att göra rätt från början. Det kan till exempel handla om att ge tillräckligt med tid från anbud till byggstart”

Ulrika Doelietis, VD för Håll Nollan.

– Organisationen är oerhört viktig. Det känner vi av starkt i vår verksamhet, eftersom vi har många olika roller. Exempelvis är vi både byggherre och elinstallationsföretag, samt driftar våra byggnader, säger Marcus Törnkrantz, arbetsmiljöingenjör hos Akademiska Hus.

För att uppnå helt olycksfria arbetsplatser jobbar Akademiska Hus utifrån fyra käpphästar: medvetenhet, dialog, förebyggande samt uppföljning och feedback. Just nu pågår ett pilotprojekt för att utarbeta en digital arbetsmiljöplan kallad Build Safe.

– En viktig del i arbetet med att minska antalet olyckor är att se riskerna tidigt och ställa rätt arbetsmiljökrav vid upphandlingar, säger Marcus Törnkrantz.

Utöver rätt kravställande kommer Håll Nollan att arbeta med vidareutbildning, ledarskap och kultur samt utarbeta gemensamma arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet. Nya nyckeltal kommer att presenteras, och under våren inleds försök med så kallade säkerhetsbesök på byggarbetsplatser.

– Att ställa krav är viktigt, men också att ge förutsättningar att göra rätt från början. Det kan till exempel handla om att ge tillräckligt med tid från anbud till byggstart, säger Ulrika Dolietis.

Initiativtagarna hoppas att den nya organisationens bredd, med medlemmar som är allt från byggherrar till installationsföretag, ska bidra till ökat kunskapsutbyte.

– Bara genom att diskutera mer inom nätverket kommer mycket att vara vunnet, säger Mattias Johansson, VD för Bravida, som också hoppas att fler underentreprenörer vill bli medlemmar.

Fakta Detta är Håll Nollan

Medlemmar i initiativet är 28 företag och organisationer inom byggbranschen, bland andra Akademiska Hus, Assemblin, Bravida, Bengt Dahlgren, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och WSP.

För att uppnå nollvisionen för arbetsplatsolyckor ska initiativet arbeta utifrån fyra huvudsakliga områden: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder samt Kravställare som beställare.