Logga in

Världens starkaste transformator utvecklas i Ludvika

Publicerad
15 dec 2017, 09:59

ABB har utvecklat världens kraftfullaste transformator. Den behövs när spänningen i  elförbindelsen ökar med 50 procent.

I dag är spänningsnivån 800 kilovolt vid de stora kraftöverföringarna i världen. I Kina byggs en länk för högspänd likström på 1 100 kilovolt, som ska gå från Xinjiang-regionen i nordväst till Anhui-provinsen i öster.

Se fler bilder: Här bygger ABB sina gigantiska transformatorer

ABB har utvecklat teknik för HVDC, (high voltage direct current) för elöverföring med likström långa sträckor sedan 1920-talet med det första genombrottet på 1950-talet.

Nu har ABB i Ludvika utvecklat världens kraftfullaste transformator. Förutom transformatorn har ABB också utvecklat och framgångsrikt testat ett antal andra nyckelkomponenter för 1 100 kilovolt, inklusive omriktarventilen, genomföringar, DC switchar och filterbankbrytare.

Den nya länken i Kina sätter ett nytt världsrekord ifråga om spänningsnivå, överföringskapacitet och distans. Länken kommer att kunna transportera 12 000 megawatt elektricitet – motsvarande 12 stora kraftverk och 50 procent mer än de länkar på 800 kilovolt som för närvarande är i drift. Överföringsavståndet kommer att utökas från cirka 2 000 till över 3 000 kilometer.