Logga in

3 skäl att elbilstaxin var mer lönsam än dieselhybriden

Publicerad
10 jan 2018, 15:49

Trots nästan dubbelt så högt inköpspris och begränsad räckvidd slog Tesla Model S Mercedes E300 dieselhybrid i lönsamhet i Stockholm enligt en studie från KTH.

Här är skälen till att eltaxibilarna var mer lönsamma:

1. Förtur i kösystemet för körningar till och från Arlanda gjorde att eltaxibilarna fick längre genomsnittlig körsträcka än dieselhybrider och biogasbilar.

2. Initiativet Nollzon där organisationer och företag som är med får elbilsprioritet vid taxibeställning höjer efterfrågan.

3. Låga driftkostnader

– Studiens resultat indikerar att lönsamheten är god för eltaxibilar men också att andra hinder finns för att en större andel taxibilar ska kunna gå på el – som behovet av dedikerade verkstäder för elbilstaxi och ökad tillgång till laddinfrastruktur, det säger Joram Langbroek, doktorand på KTH och en av studiens medförfattare.

Nästa steg i projekt Elbil är att undersöka hur man bäst kan matcha och optimera laddning med efterfrågan på elbilar. Bakom projekt Elbilstaxi ligger Vattenfall, KTH, Taxi Stockholm och Sustainable Innovation som är ett icke vinstdrivande företag som ägs av en förening av flera företag. Syftet med forskningsprojektet är att hitta och undanröja hinder för elibilar för en snabbare omställning till klimatneutral fordonsflotta.