Logga in

”Vattenfall saknar beredskap för stormar”

Publicerad
4 jan 2019, 10:31
| Uppdaterad
24 feb 2021

UPPDATERAD 20190107 Mitt i stormens härjningar finns elektrikern Mårten Olsson på egna firman Roslagens Elservice i Norrtälje. Han tycker att Vattenfall har dålig beredskap inför krissituationer.

Roslagen är det område i landet som är värst drabbat av stormen Alfrida. Fortfarande är omkring 10 000 hushåll i Norrtälje utan ström och kommunen har öppnat sina brandstationer för människor som behöver värme, el, vatten och någonstans att sova.

Reservledningen ur bruk under strömavbrottet i Växjö

Elektrikern Mårten Olsson på egna firman Roslagens Elservice i Norrtälje menar att Vattenfall inte tar tillvara på de lokala resurserna, som kan handla om installationselektriker med A-behörighet eller folk som har behörighet för att använda en motorsåg.

Elektrikern Mårten Olsson, Roslagens Elservice

Själv har han en AL-behörighet för lågspänning (max 1 000 Volt A V eller 1 500 Volt DC) och får därmed inte arbeta med Vattenfalls stormfällda högspänningsledningar. Men han menar ändå att hans kompetens kan tas tillvara på andra sätt och att alla måste hjälpas åt i ett krisläge.

– Jag har tagit hand om villaägares privata nerblåsta luftledningar med lågspänning, säger Mårten Olsson, som dock inte heller får hjälpa till med att röja stormfällda träd med sin motorsåg.

– Jag har körkort för motorsåg, men inte den behörighet som krävs för vindfällen, förklarar han, men tillägger att han har bekanta som tidigare hjälpt Vattenfall med röjning, men att energiföretaget inte varit intresserat av deras tjänster denna gång.

Hur elsäkra är batterilager?

Mårten Olssons företag Roslagens Elservice, stationerat mitt i Norrtälje, har varit utan ström i tio timmar, men det får räknas som lite i sammanhanget, menar han.

– Vattenfall har ingen beredskap för sådana här situationer. De har flugit hit folk och reservkraftverk, men tar inte tillvara resurserna på plats. Dessutom verkar de inte ha någon koll på felanmälningarna, jag vet flera som har tappats bort.

Vattenfall står för eldistributionen på Roslagskusten, medan Norrtelje Energi äger elnätet i Norrtälje med omnejd. Vattenfall är även nätägare i Värmdö kommun som också drabbats av stormen, dit Ingarö tillhör.