Logga in

Här installeras Sverige första solcellsdrivna vätgasproduktion

Publicerad
6 dec 2017, 16:29
| Uppdaterad
25 feb 2021

Ett nytt system för produktion av vätgas med hjälp av solel ska byggas i Mariestad. Om cirka ett år förväntas solcellsparken och produktionsanläggningen för vätgas vara färdigbyggd.

Nyligen blev det klart att ett konsortium av företag med Nilsson Energy i spetsen vunnit Mariestads upphandling av en solcellspark och elektrolysör. Senast den 30 november 2018 är det tänkt att den nya produktionsanläggningen för vätgas ska vara färdigbyggd.

VIDEO: Se hur Audis A7 i vätgasutförande fungerar

– Det blir då Sveriges första helt soldrivna produktion av vätgas för en stationär tankstation. Systemlösningen kan leverera egenproducerad vätgas till tankstationen året runt, säger Ulrika Lindahl, utvecklingsstrateg och projektledare för Test- & demonstrationsplats Mariestad.

Produktionen av vätgas sker genom elektrolys, där el från solcellsparken används för att spjälka vatten. Vätgasproduktionen ska pågå dygnet runt och väntas ge cirka 40 000 normalkubikmeter gas årligen. Detta kräver ungefär 150 kWh el per dygn med effekttoppar på 15 kW.

”Anläggningen kommer även att användas för att testa så kallade grid-services som balanskraft, frekvensreglering och säsongslagring av solel.”

Ulrika Lindahl, projektledare, Test- & demonstrationsplats Mariestad.

Den 1 600 kvadratmeter stora solcellsanläggningen, med kapacitet 250 kWp, kommer att placeras i närheten av vätgastankstationen för bränslecellsfordon i Mariestad. Tankstationen vid Haggården invigdes tidigare i år.

Den solel som inte används direkt för vätgasproduktionen ska i stället lagras i batterier. Vätgas kommer också att lagras i anläggningen som får ett bränslecellssystem. Såväl detta som batterierna ska kunna leverera el till nätet vid behov.

Ingen räckviddsångest i vätgasbilen

– Anläggningen kommer även att användas för att testa så kallade grid-services som balanskraft, frekvensreglering och säsongslagring av solel, säger Ulrika Lindahl.

För att garantera säkerheten genomförs en riskanalys tillsammans med den lokala Räddningstjänsten.

Kostnaden för solcellspark och vätgasanläggning blir cirka 14 miljoner kronor. Kommunens målsättning är att få 90 procent av finansieringen genom bidrag. På sikt kommer satsningen att generera pengar, menar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Mariestads test- och demonstrationsplats för hållbara transporter och energisystem utvecklas inom ramen för projektet ElectriVillage. Vätgasstationen och systemlösningen ingår i ett delprojekt kallat HydrogenVillage.

Tankstationen för vätgas som invigdes i Mariestad 31 januari är den fjärde i Sverige. Andra tankstationer för vätgas finns i Göteborg, Sandviken och vid Arlanda flygplats. En femte är på gång i Umeå. Vätgasproduktion för fordon är fortfarande ganska ovanligt i världen. Vätgas tillverkas och används fortfarande huvudsakligen i processindustrier.

Göteborgaren som skippar elnätet – med bränsleceller i källaren