Logga in

Efter nya elsäkerhetslagen: 50 företag anmälda

Publicerad
13 dec 2017, 15:55
| Uppdaterad
14 dec 2023

Elsäkerhetsverket har fått in drygt 50 anmälningar om företag som utför elinstallationsarbete utan att vara registrerade. Ännu har ingen verksamhet förbjudits.

”Utför ert företag elinstallationsarbete på andras anläggningar?
Ert företag är inte registrerat”. Så inleds Elsäkerhetsverkets brev till företag som har blivit anmälda efter att den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft i somras. Hittills har cirka 50 brev skickats ut.

– Många företag reagerar snabbt som ögat när de får brevet. Redan efter några dagar kan vi hitta dem i registret, säger Anders Richert, som är avdelningschef och teknisk direktör på Elsäkerhetsverket.

Läs mer: Efter domen – här är obehöriga installatörens elfel

Bland de drygt 50 anmälda företagen finns flera enmansföretag som har trott att de jobbar lagligt. De har varit auktoriserade sedan länge och har jobbat på som förr utan att uppmärksamma att elsäkerhetslagen har förändrats.  I några fall rör det sig om en namnförveckling. Företaget som har blivit anmält kanske kallar sig Karros el. Men det är i själva verket Karros bygg som finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

”Hur ska vi bedriva tillsyn över någon som hävdar att de inte gör några elinstallationer?”
Anders Richert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket.

Det kan även finnas godtagbara förklaringar till att ett företag inte är registrerat. Det har kanske slutat att utföra elinstallationer eller anlitar en annat registrerat företag för eljobben.

Men cirka tio av de 50 företagen har inte reagerat alls på brevet. Dessa börjar Elsäkerhetsverket ringa upp på telefon nu i veckan. Nästa steg kan bli ett så kallat föreläggande, som kan innebära att myndigheten kräver att företaget ska komplettera sina uppgifter eller registrera sig.  I ett senare skede kan det även bli aktuellt med vite eller ett förbud att utföra elinstallationstjänster. Så långt har det inte gått ännu för något företag.

Att Elsäkerhetsverket numera kan utöva tillsyn över elinstallationsföretag är en viktig nyhet i elsäkerhetslagen. Men att komma åt oseriösa aktörer är fortfarande svårt.

Läs  mer: Vårldslös elinstallation: kvinna skadades i badrum

– Hur ska vi bedriva tillsyn över någon som hävdar att de inte gör några elinstallationer? Där har konsumenterna en viktig roll genom att välja bort företag som inte finns registrerade eller trycka på så att de registrerar sig, säger Anders Richert.

Många av de drygt 50 anmälningarna kommer just från konsumenter. De kanske är missnöjda med en tjänst eller anar oråd när de kollar upp elektriker till ett jobb. Många anmälningar har även kommit in från konkurrerande elinstallatörer eller företag i angränsande branscher – ibland ligger det en konflikt i botten. Några av anmälarna är anonyma.

Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den innebär att alla företag som arbetar med elinstallationer på andras anläggningar ska vara anmälda till Elsäkerhetsverkets företagsregister. Företaget måste ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att de elinstallationsarbeten som företaget utför uppfyller gällande lagstiftning.

Läs mer: Du får inte köra bil utan körkort – men somliga gör det ändå