Logga in

Fixar en ensam elinstallatör regelefterlevnaden i åtta elfirmor?

Publicerad
24 feb 2020, 06:15
| Uppdaterad
14 dec 2023

Hur jobbar en person som är elinstallatör för regelefterlevnad i åtta olika elföretag?  Och hur stöttar en elinstallatör företag på helt andra orter?

Runt 280 elinstallatörer för regelefterlevnad och 900 elinstallationsföretag berörs av Elsäkerhetsverkets nya tillsyn som inleddes i mitten av februari. Granskningen rör elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad som är verksam i tre eller fler elinstallationsföretag. Som mest är en person registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad i åtta olika företag. Några elinstallatörer har även sin verksamhetsort långt i från företagens verksamhetsorter. 

Tidigare granskningar: Elsäkerhetsverket synar Elgigantens installationer

 Att vara registrerad som elinstallatörför regelefterlevnad i flera företag är tillåtet.

– Men han eller hon måste uppfylla de krav som ställs på rollen, säger Petra Eriksson som är handläggare på Elsäkerhetsverket.

Myndigheten ska därför bland annat granska hur dessa kraven uppfylls.

Tillsynen startade 14 februari när myndigheten skickade ut information till de berörda företagen och deras elinstallatörer för regelefterlevnad. Flera reagerade då snabbt.

– Vi fick en hel del samtal från elinstallatörer som hade frågor om hur de skulle avregistrera sig som elinstallatör för regelefterlevnad, säger Petra Eriksson.

Rättsfall: Första gången ett egenkontrollprogram prövas i domstol – fälls

Vecka nio börjar myndigheten skicka ut förelägganden till både företag och deras elinstallatörer för regelefterlevnad. De ska bland annat redovisa för hur de jobbar med egenkontrollprogrammet och beskriva hur de uppfyller sina skyldigheter. Beroende på svaren kan det framöver bli aktuellt med tillsynsbesök.

Enligt den nya elsäkerhetslagen ska alla elinstallationsföretag ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad. Hen ska vara auktoriserad elinstallatör och stödja företaget i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter. Uppdraget kräver en viss arbetsinsats. Personen ska vara tillgänglig i verksamheten och exempelvis ha tid att svara på frågor från företagets montörer. 

Läs mer: Vilda västern när klåpare installerar solceller

Innan elsäkerhetslagen infördes 2017 höjdes oroliga röster i branschen om risken för så kallade målvakter som är verksamma i orimligt många företag. Om det finns sådana målvakter bland de 280 elinstallatörerna som granskas vet Elsäkerhetsverket inte idag.

– Vi har inte fått in några anmälningar, men vill säkerställa att både elinstallatörer och företag förstår kraven och vet vilka skyldigheter som finns för den som åtar sig att vara elinstallatör för regelefterlevnad och vilka lagkrav som ställs på företagen, säger Petra Eriksson.

Vilka åtgärder kan ni ta till om ni upptäcker att en elinstallatör faktiskt agerar som målvakt?

– Enligt lag kan vi ge en varning och återkalla auktorisationen. Men något sådant fall har inte prövats i domstol med den nya elsäkerhetslagen, säger Petra Eriksson.