Logga in

Multiorder i norr till Assemblin

Publicerad
29 nov 2017, 16:24

Luleå får hösten 2019 ett nytt landmärke i form av ett 15 våningar högt bostadshus. Selbergs Entreprenad som fått totalentreprenaden har valt Assemblin för samtliga installationer.

Huset byggs i området Varvet, det ritas av Tirsén & Alli arkitekter och det tillför staden 126 nya lägenheter. Samtidigt tillförs en intilliggande kontorsfastighet två nya våningsplan, varav ett med 9 av lägenheterna som ingår i projektet och ett plan med konferens, bastu och relax. Höghuset får i gatuplanet en Coopbutik som blir områdets första.

Stororder för Assemblin

 

– Assemblins engagemang och multidisciplinära förmåga var, tillsammans med ett attraktivt pris och den trygghet företaget förmedlar, avgörande för vårt val, säger Ulf Lindqvist, regionchef Selbergs Entreprenad. Den starka lokala förankringen och närvaron är också en styrka, tillägger han.

– Vårt starka multidisciplinära erbjudande är välkänt, konstaterar Göran Filppa, filialchef Assemblin El.

Assemblin får ansvar både för installationer och projektering. En utmaning är anslutningen till den befintliga huskroppen.

Vd:n lämnar Assemblin

Coopbutiken ställer höga miljökrav och byggnaden som helhet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Även byggherren, bostadsbolaget Galären, har en uttalad miljöprofil. I det här projektet installeras solceller på taken och balkongräcken görs i form av solpaneler. Coops överskottsvärme kommer återvinnas och taken på cykelgarage och andra gårdsbyggnader ska täckas med Sedum som bidrar till att avlasta kommunens dagvattensystem.

– Det gladde oss att Selbergs valde Assemblin. Galären och Assemblin har ofta projekt ihop och samarbetar sedan lång tid tillbaka. Vi känner dem väl sedan tidigare och vet att de har både kompetens och muskler för innovativa lösningar som matchar våra ambitioner, säger Magnus Bjuhr, Galären.