Logga in

Nio saker du kanske inte visste om solcellsinstallationer

Publicerad
9 okt 2017, 09:27

Allt fler elinstallatörer ger sig in i solcellsbranschen. Här är nio saker du inte får missa vid installationen.

Avsnitten om solcellsinstallationer har utökats kraftigt i de nya Elinstallationsreglerna. Joakim Grafström på SEK Svensk Elstandard har lett arbetet med att ta fram dem. Här är hans bästa tips till dig som installerar solceller:

Läs mer: Efter larmet – solcellsinstallationer stoppas

 1 Solceller har ingen off-knapp …
Att DC-sidan ska ha isolationsövervakning är en nyhet. Orsaken är att solceller inte kan frånkopplas – de fortsätter att producera el så länge det lyser på dem. Därför måste anläggningen larma om ett isolationsfel uppstår.

Solceller kan inte frånkopplas – de fortsätter att producera el så länge det lyser på dem. 

Därför ska du (elinstallatör) satsa på solceller

Rätt kabel på rätt plats

I solcellsanläggningar ska en speciell kabelstandard användas: SS-EN50618.
DC-kablar som saknar överströmsskydd får inte ligga direkt på yttertak, främst av brandsäkerhetsskäl. Lägg dem skyddade, exempelvis i kanal.

Läs mer: Försäkrningsbolag varnar för felaktiga installationer av solceller

3 Klara kortis
Det finns två kabelstrategier att välja på för DC-kablar som inte är skyddade mot överström. Antingen dimensioneras kablarna så att de tål den maximala kortslutningsströmmen. Eller så används mantlade enledarkablar eller enledarkablar förlagda i individuella rör.

4 Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare ska användas om det står i anvisningarna eller efter egen bedömning utifrån övriga avsnitt i Elinstallationsreglerna.

Välj rätt typ av jordfelsbrytare beroende på hur solcellanläggningen är uppbyggd. Typ B funkar alltid. Typ A är billigare men får endast användas när det står i anvisningarna eller när växelriktaren minst har enkel isolering mellan DC- och AC-sidan.

– Då ska den vakne installatören tänka ”jaha, solpanelerna är utförda som elmateriel av klass II som inte ska skyddsjordas eller skyddsutjämnas. Då ska de funktionsutjämnas!

5 Potentialutjämna rätt
Ofta står det i anvisningarna att panelerna ska potentialutjämnas – men inget om skyddsjordning och skyddsutjämning.

– Då ska den vakne installatören tänka ”jaha, solpanelerna är utförda som elmateriel av klass II som inte ska skyddsjordas eller skyddsutjämnas. Då ska de funktionsutjämnas!”, säger Joakim Grafström.

Tänk då på att INTE välja grön-gul kabel. Annars kan funktionsutjämningen förväxlas med skyddsutjämning, och någon kan förledas att tro att potentialutjämningen är utförd att skydda mot elchock.

Läs mer: De lagrar solel i frysen

6 Ny skylt
Den här nya skylten ska monteras vid anslutningspunkten, elmätaren och elcentralen som omriktaren är ansluten till. Allt för att informera räddningstjänst, servicepersonal och andra om solcellerna.

7 Visst funkar TN-S!
De flesta elproduktionsanläggningar, exempelvis generatorer, har en neutralpunkt. Därför är en vanlig missuppfattning att solceller inte kan anslutas till en installation utförd som ett TN-S-system. Sådana system med separata skydds- och neutralledare kan inte kopplas ihop med en anläggning som har neutralpunkt, där skydds- och neutralledaren ju är kombinerad.
Men solcellsanläggningar som endast kan arbeta parallellt med elnätet saknar neutralpunkt. Därför kan de anslutas direkt till ett TN-S-system och i de flesta fall även till TN-C, TN-C/-S, TT- eller IT-. Undantaget är solcellsinstallationer med jordfelsbrytare som inte kan anslutas direkt till ett TN-C-system.

Neutralledaren som ansluts mellan elinstallationen och solcellsomriktaren används endast för att driva exempelvis styrelektronik med nätspänning. Det är alltså ingen neutralpunktsanslutning.

8 Glöm inte bygglov
Det har inget med de nya Elinstallationsreglera att göra. Men solceller kräver ofta bygglov och samordning med elnätföretaget. Kolla med byggnadsnämnden och elnätföretaget innan du smackar upp panelerna.

9 Sist men inte minst – följ tillverkarens anvisningar
Solcellsanläggningar kan ha olika uppbyggnad. Att läsa tillverkarens anvisningar är grunden för en bra och säker installation.