Logga in

Så jobbar Bravida för att minska risken för fallolyckor

Publicerad
21 aug 2017, 10:15
| Uppdaterad
24 feb 2021

Arbetsmiljöfrågor måste genomsyra företaget från lokal avdelning till koncernledning. Även små detaljer är viktiga. Magnus Hammerslag, chef för verksamhetsutveckling på Bravida, berättar hur företaget arbetar för att minimera risken för fallolyckor.

När och hur sker fallolyckor i er verksamhet?

— När vi går igenom fallolyckorna ser vi att fall från höjd har skett övervägande under arbete på stege där man trampat snett, tappat balansen, eller där stegen haft brister. Det kan också bero på att medarbetaren är ouppmärksam då han eller hon ska kliva ur och bort från en stege eller lift. Avståndet kan vara högre än de uppfattat.

Serie arbetsmiljö del 1: Asbestsaneraren Conny härdar ut max tre timmar i dräkten

— Ett fåtal ­inrapporteringar finns också med fall från trappa och i ställning. Olyckor i samma nivå sker ofta i samband med förflyttning inom området på arbetsplatsen eller att man fastnar i strukturer på arbetsplatsen – som armeringsjärn, betongkanter eller träplankor. Många tillbud sker trots att alla ­säkerhetsanordningar finns på plats. Därför är en god säkerhetskultur inom organisationen vårt viktigaste arbetsmiljöverktyg.

— När vi går igenom fallolyckorna ser vi att fall från höjd har skett övervägande under arbete på stege där man trampat snett, tappat balansen, eller där stegen haft brister.

Serie arbetsmiljö del 3: Anders reste sig ur rullstolen efter 20 år

Hur försöker ni praktiskt angripa problemet?

— Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen. En viktig del av det är BIA, vårt rapporteringssystem för att hantera bland annat incidenter och förbättringsförslag inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Det gör det enkelt för medarbetarna att rapportera in både risker och incidenter, vilket ger oss ett bra underlag för att arbeta förebyggande. Fyra gånger om året träffas vår skyddskommitté för att jobba med de incidenter som har kommit in.

FAKTA

Magnus ­Hammerslags bästa råd

• Se till att det är ordning och reda på arbetsplatsen.
• Eliminera risker tidigt och gör riskbedömning och arbetsberedning.
• Ge medarbetarna rätt förutsättningar med rätt utbildning och rätt utrustning.
• Använd typgodkända och kontrollerade hjälpmedel. Även en godkänd sele måste kontrolleras.
• Anmäl risker och tillbud.
• Missa inte små detaljer som till exempel hala golv.

— Vi har även regler och rutiner för att arbeta praktiskt med arbetsmiljö på våra avdelningar och i våra projekt. Bland annat är arbetsmiljö en obligatorisk punkt på våra möten. Vi har även en arbetsmiljöhandbok som varje ny medarbetare ska gå igenom med sin chef. En viktig del av det arbetet är att göra kontinuerliga riskbedömningar. Att förbättra och upprätthålla säkerhetskulturen är ett av de viktigaste verktygen.

Serie arbetsmiljö del 1: ”Tyvärr förekommer illegala jobb med asbest”

– En viktig del av arbetsmiljöarbetet är BIA, vårt rapporteringssystem för att hantera bland annat incidenter och förbättringsförslag inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Serie Arbetsmiljö del 3: Fallolyckor bakom 5000 sjukskrivningar varje år

Hur odlas bäst en säkerhetskultur?

— Arbetsmiljöfrågor måste vara på agendan hela vägen från den lokala avdelningen till koncernledningen. Om inte, är det svårt att skapa en bra säkerhetskultur. Vi börjar alla koncernledningsmöten med säkerhetsfrågan först på agendan. Med ledare och chefer som goda förebilder, ständiga diskussioner och med en kultur av att inte se mellan fingrarna hjälps vi åt att påminna varandra om att arbeta säkert. 

— Vi satsar stort på att öka rapporteringen av riskobservationer och tillbud. På Bravidas arbetsmiljövecka i september kommer vi att prata om STOPP-metoden som hjälp vid snabb riskbedömning. STOPP står för: Stanna upp, Tänk till, Observera, Planera och Påbörja.