Logga in

Flytande solceller frös in i svensk sjö

Publicerad
12 jun 2017, 07:50

Sveriges första test av flytande solceller gav tumme upp. Anläggningen stod pall för 20 minusgrader och att frysa fast i 30 cm tjock sjöis.

Elinstallatören har både skrivit om världens största anläggning med flytande solceller och i förra veckan om att ABB bidrar med elteknik i världens största test av flytande solceller i Singapore.

Även i Sverige har flytande solceller testats, om än i betydligt mindre skala. Hösten 2014 sjösatte solcellsinstallatören Nordic Solar nio flytblock på en sjö  utanför Karlstad. På varje flytblock satt en solcellsmodul på 225 W.

”Vi skannar av alla monteringstyper på marknaden och har installerat på tak, mark, fasader och byggnadsintegrerat. Nu ville vi testa flytande paneler också.”

Jan-Olof Cleve, teknik- och installationsansvarig på Nordic Solar som numera har gjort drygt 500 solcellsinstallationer på landbacken.

Läs mer:  Alla Åkes solceller blev stulna

Tekniken kom från franska Ciel et Terre som byggt flytande kraftverk med tusentals solcellsmoduler i bland annat Japan och Storbritannien. Men det här var den första anläggningen i Sverige.

När testet avbröts på vårkanten 2015 hade installationen fått uppleva snö, kyla, temperaturväxlingar och fastfrysning. Som kallast var det under 20 minusgrader och isen växte som mest till drygt 30 cm. Flytblocken sändes till den franska tillverkaren för kontroller, och rapporten visade så småningom att inga problem kunde upptäckas.

Syftet med testet var att undersöka om utrustningen klarar kallt vinterklimat. Elproduktionen undersöktes däremot inte, och solcellerna anslöts aldrig till elnätet.

”Vattenytor är inte ett huvudspår för installationer”

Jan-Olof Cleve.

– Att koppla in utrustning på vatten är alltid mer krävande än vanliga elinstallationer. Men det finns ju lösningar som används på exempelvis bryggor och fontäner så det var inget vi behövde testa, säger Jan-Olof Cleve.

Även om testet föll väl ut så tror han inte på någon stor marknad för flytande solkraftverk i Sverige i närtid. Intresset är framför allt stort i tätbefolkade områden, där man inte vill ta värdefull mark i anspråk för att montera solceller. Anläggningar på flera MW byggs i bland annat Japan, Kina, Indien, Korea och Storbritannien, ofta på stora vattenreservoarer eller dammar.

– Här i Sverige har vi gott om mark och gamla ladugårdstak så vattenytor är inte ett huvudspår för installationer, säger Jan-Olof Cleve.

Möjligtvis kan han tänka sig att oattraktiva vattenytor skulle kunna vara intressanta att bygga på. Lakvattendammar till soptippar till exempel.

Materielkostnaden för en vatteninstallation bedömer han ligga i ungefär samma storleksordning som en markinstallation. På marken behövs stativ, i vattnet flytblock. Installationsarbetet blir däremot dyrare på vatten eftersom det krävs båtar eller pråmar.