Logga in

Likspänning minskar effektförlust i solcellstätt kontorshus

Publicerad
15 jun 2017, 10:14

I början av juni startade bygget av Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) i Göteborg. JSP2 blir ett ”working lab” där innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggtiden. Elentreprenör är nystartade SP-gruppen i Karlstad, som specialiserat sig på partneringprojekt.

Ett stenkast från experimenthuset HSB Living Lab på Chalmersområdet bygger Akademiska Hus JSP2 som är en investering på 380 miljoner kronor. Den klarröda byggnaden ska bli ett kontorshus på drygt 9 500 m² fördelat på sex plan med fler än 400 arbetsplatser. Den kommer att bestå av kontor, lärosalar, café, restaurang och gemensamma ytor.

Samtidigt blir JSP2 en test- och demonstrationsarena för innovationsprojekt både under och efter byggperioden.

”Kyls med frikyla från natten och lagras i PCM-lager” Läs mer om JSP2 på vvsforum.se

Akademiska Hus har formulerat tre innovationsutmaningar för projektet: ”flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser”, ”värdeskapande mötesplatser” och ”ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med ett lågt CO2-avtryck”.

Hans-Olofs hus skippar elnätet – har bränsleceller i källaren i stället 

Ett antal innovationsgrupper ansvarar för idéer och hur de ska förverkligas. Meningen är de ska ta fram nya lösningar som kan användas även i framtida projekt.

SP-gruppen i Karlstad installerar el- och telesystem och ordervärdet är cirka 27 miljoner kronor. I uppdraget ingår system för brand, passage, kraft, belysning och ställverk.

Ett annat kontor med likström: På Energimyndig­hetens kontor i Eskilstuna drivs servar, belysning och laptopar direkt med likströmmen från sol­cellerna på taket

– Innovationsdelen i projektet innebär för vår del bland annat solceller och att en del av byggnaden kommer att drivas med likspänning, berättar Leif Fransson, ansvarig för projektet på SP-gruppen.

Här testar forskare hur mycket solkraft elnätet klarar

Tanken är att täcka in så stor del som möjligt av tak-och terrassytor på den nya byggnaden med solceller.

– Innovationsdelen i projektet innebär för vår del bland annat solceller och att en del av byggnaden kommer att drivas med likspänning

Leif Fransson, ansvarig för projektet på SP-gruppen

– Sedan kan vi behöva komplettera med ytterligare solceller på befintliga intilliggande byggnader, säger Leif Fransson.

Klart är att ventilationsaggregat kommer att drivas med likspänning. Genom att använda likspänning minskar effektförlusterna.

Därför driver Krister Joneken sin villa med likström

– Vi tittar även på att driva nöd- och ledljus samt belysning överlag med likspänning. I vissa utrymmen skulle man kunna lägga likspänning på armaturerna, säger Leif Fransson.

Det kommer även att finnas ett stort batterilager för solenergin.

– Vi håller nu på att ta fram lösningar för kabeldragning och storlekar på batteripaket med mera. Det är spännande.

Tunnare kablar kan användas – och 5 andra fördelar med likström

Att huset får trästomme är också en utmaning, påpekar Leif Fransson.

– Vi tittar även på att driva nöd- och ledljus samt belysning överlag med likspänning. I vissa utrymmen skulle man kunna lägga likspänning på armaturerna.

Leif Fransson

– Vi är ju vana vid att ha ett undertak som vi belyser vilket innebär andra färger än i det här projektet.

Här har likström hjältestatus: Räddar Sundsvallsbron från att rosta sönder

JSP2 drivs som ett samverkansprojekt med Akademiska Hus som byggherre och Byggdialog som byggentreprenör. ÅF är VVS-projektör, Bengt Dahlgren är brandprojektör och Ramböll är elprojektör. Ventab ansvarar för ventilation och fastighetsautomation i projektet. LG Contracting har VS-entreprenaden.

Målsättningen är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Energianvändningen beräknas till under 35 kWh/m2 år, exklusive hyresgästenergi.

Projektet ska vara klart sommaren 2019.