Logga in

De lagrar solel – i frysen

Publicerad
19 sep 2017, 08:15
| Uppdaterad
8 apr 2021

Solceller på taket, batterilager i källaren — och en frys som lagrar solel. Slagstaskolan i Eskilstuna testar nya grepp för att använda mer av sin solenergi.

Solelen är mest värd om man använder den själv, säger Per Ekstorm på Eskilstuna kommun.

Han leder ett pilotprojekt där ny, smart energistyrning testas på Slagstaskola i Eskilstuna. Skolan har haft solcellspaneler på taket sedan år 2014. Toppeffekten är 85 kW, och soliga dagar produceras mer el än vad skolan behöver. Hittills har överskottet matats till elnätet utan att kommunen har fått någon ekonomisk ersättning.

I Hans-olofs bränslecellsdrivna hus lagras sommarens elöverskott från solcellerna i form av vätgas

Nu ska en del av överskottselen i stället lagras och användas på skolan vid ett senare tillfälle. Kanske när solen går i moln eller under dygnets mörka timmar. Energin ska lagras dels i ett batterilager, dels i skolkökets frysrum genom att kyla det ovanligt mycket, ner till 26 minusgrader.

Elinstallationerna görs av företaget Lykil i Eskilstuna.

– Vi vill jobba med den senaste tekniken. Här ligger vi steget före och är med och utvecklar den.

Henrik Henriksson, som är projektledare och vd

– Vi vill jobba med den senaste tekniken. Här ligger vi steget före och är med och utvecklar den. säger Henrik Henriksson, som är projektledare och vd.

Energiskatten på solel och annan förnybar el sänks

Vid Elinstallatörens besök skiner solen från en klarblå himmel, och luften känns sval. Perfekt väderlek för solceller som har högre verkningsgrad i lägre temperaturer. Skolan har sommarlov, men en hel del barn och personal finns kvar.

Flytande solceller frös in i svensk sjö

– Fritids håller öppet, och det är bra för då får vi användning för solelen, säger Per Ekstorm.

Batterilagret är på plats i källaren sedan någon vecka tillbaka. Det är svart, stort som ett kylskåp och innehåller åtta batteriblock av typen litiumjärnfosfat (LiFePO4). Den sammanlagda lagringskapaciteten är 14,4 kWh. På väggen hänger en svart box som heter Energyhub ACE.

– Fritids håller öppet, och det är bra för då får vi användning för solelen.

Per Ekstorm, Eskilstuna kommun

– En otroligt spännande teknik, säger Per Ekstorm när vi tittar in i elrummet.

Så många vill producera sin egen solel

Systemet, som kommer från det svenska utvecklingsföretaget Ferroamp, har en rad funktioner. Det kan automatiskt optimera energiflödet mellan solceller, energilager och elnät. Det kan upptäcka onormala tillstånd i fastighetsnätet. Och det kan balansera energin för att få en jämnare fördelning över faserna, vilket kan göra att elabonnemanget inte behöver säkras upp.  

Men i det här projektet kommer inte Ferroamps styrfunktioner att användas. Styrningen ska skötas av Agile, från det grekiska forskningsinstitutet Certh. Tekniken är en av fyra vinnare i en internationell innovationstävling anordnad av Energimyndigheten. Övriga vinnare testas i andra pilotprojekt, se faktaruta.

FAKTA

Tävling hittade tekniken

Energimyndigheten anordnade härom året den internationella tävlingen Intelligent Energy Management Challenge. Målet var att få fram nya lösningar för energisystem så att mer solenergi används och lagras lokalt.

Vinnarna testas i pilotanläggningar i tre svenska kommuner:

• Slagstaskolan i Eskilstuna testar det självlärande energisystemet Agile från grekiska Certh. Det ska anpassa sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid.

• Testcentret Glava Energy Center utanför Arvika har ett likströmssystem där en lösning från amerikanska Amzur testas. Den ska styra ett energilager så att användningen av el från elnätet minskar.

• Fastighetsbolaget Ihus i Uppsala har byggnader med energilager och likströmsnät där två svenska tekniker testas. Ferroamps EnergyHub är en plattform för effektivare energihantering och mindre spillenergi. KIC Innoenergys Local System Operator (LSO) har affärsmodell för lokal produktion och konsumtion.

Testerna projektleds av organisationen Sustainable Innovation.

Agile är en självlärande programvara, eller artificiell intelligens, AI, som det ofta kallas. Det innebär att programvaran hela tiden ska anpassa sig och blir bättre på att ta beslut kring energihanteringen. Det kan handla om vid vilka tillfällen det är smartast att lagra solenergin i form av kyla.

Slopat bygglov för solceller och solfångare: ”Det är en stor översyn som vi nu gör över hela byggregelverket”

Frysrummet har sedan tidigare en termostat som ser till att temperaturen ligger runt 18 minusgrader. Nu får den sällskap av ytterligare en termostat för 26 minusgrader. Om solen lyser, batteriet är fullt och väderprognosen pekar på fortsatt solsken kanske Agile väljer att växla över till den kallare termostaten. När produktionen av solel så småningom sjunker kan frysens kompressor stängas. Sedan drar frysrummet ingen ström förrän temperaturen har stigit till 18 minusgrader igen. 

– Utmaningen är att avgöra när styrningen ska växla mellan de båda termostaterna. Kompressorn tar stryk om den måste hatta fram och tillbaka, säger Per Ekstorm.

”Hus utan sladd” fixar all sin el själv – bland annat med solceller

Projektet har även haft planer på att styra laddning av el- och hybridbilar på skolans parkering. Tanken var att laddningen skulle anpassas utifrån solelsproduktionen, status i batteri- och fryslager, väderleksprognos samt vilket klockslag bilen skulle köra iväg. Men planerna skrinlades av ekonomiska och praktiska skäl.

– Utmaningen är att avgöra när styrningen ska växla mellan de båda termostaterna. Kompressorn tar stryk om den måste hatta fram och tillbaka.

Per Ekstorm

Hur mycket av den egna solelen kommer skolan att kunna använda då? Inte så värst mycket mer än tidigare. Ett frysrum av den här storleken kan inte lagra särskilt mycket energi. När kompressorn på någon kW jobbar i en timme lagras ju endast någon kWh. Batterilagrets kapacitet räcker inte heller för att svälja all överskottsel under soliga dagar. Att köpa så stora batterier hade blivit för dyrt och för skrymmande. Men Per Ekström berättar att projektet ändå är angeläget.

På Energimyndig­hetens kontor i Eskilstuna drivs servar, belysning och laptopar direkt med likströmmen från sol­cellerna på taket

– Syftet är att testa en ny princip för styrning av solenergin. Sådan teknik behövs om solceller ska kunna få ett stort genomslag i framtiden, menar han.