Logga in

Arbetstider i fokus för nytt tjänstemannaavtal

Publicerad
14 feb 2017, 16:06

AVTAL 2017. I dag växlas de gemensamma avtalsyrkanden för tjänstemannaavtalen som berör 14 000 personer i installations- och byggbranschen. Regler för arbetstider och en ”medarbetarnära lönebildning” är i fokus för Installatörsföretagen.

Regler om arbetstider är en av de viktigaste frågorna för IN under 2017 års avtalsrörelse. De befintliga reglerna om arbetstid, övertid, beredskap och förskjuten arbetstid är över 30 år gamla.

– Under åren som gått har såväl lagstiftning som företagens verksamhet och behov i arbetstidshänseende förändrats. Reglerna i avtalen behöver därför ses över och moderniseras, säger Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef och ansvarig för tjänstemannaavtalen hos Installatörsföretagen.

”Medarbetarnära lönebildning” är en annan viktig fråga för IN i årets avtalsrörelse.

– Tillsammans med våra motparter, har vi kommit en bra bit på väg i lönebildningsfrågan och vill nu fortsätta att utveckla samarbetet, säger Ulf Nordström, som exempelvis vill att de så kallade processlöneavtalen med lokal lönebildning ska fortsätta gälla. Processlöneavtal innehåller inte siffror utan lönen sätts i stället utifrån förutsättningarna på det enskilda företaget efter dialog mellan chef och medarbetare.

– Vi har sedan länge haft denna lösning med Ledarna och under de senaste åren har även Sveriges Ingenjörer och Unionen anslutit sig till liknande löneavtal. Att avtalen anpassas utifrån företagets förutsättningar har fungerat bra både för företagen och medarbetarna, menar Ulf Nordström.

Ytterligare en fråga som Installatörsföretagen driver är att förenkla möjligheterna att anställa studenter för arbete vid sidan av studierna.

Att anställa studenter ger företagen möjlighet att tillvarata kompetens hos universitets- och högskolestuderande och ger den studerande värdefulla inblickar i arbetslivet samtidigt som det underlättar den framtida kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen menar Ulf Nordström

Nuvarande tjänstemannaavtal löper ut den 30 april. I tjänstemannaavtalsförhandlingarna är det Installatörsföretagens två föreningar, VVS Företagen och EIO, tillsammans med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige samt Plåt- och Ventföretagen som gemensamt förhandlar med de fackliga motparterna Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen.  

Läs IN:s yrkande här.