Logga in

Regeringen backar om solskatt

Publicerad
22 nov 2016, 09:39

Skatten på solel sänks från 29,2 till 0,5 öre per kilowattimme för den som har anläggningseffekt om minst 255 KW. Den nya skatten kan införas vid halvårsskiftet 2017, bara ett år efter att den nuvarande – hårt kritiserade – solelskatten infördes.

För att inte stoppa investeringar i större solelanläggningar presenterade regeringen igår sin avsikt att vid halvårskiftet 2017 sänka skattenivån till 0,5 öre per kilowattimme genom ett avdrag för anläggninsägare med installerad effekt på minst 255 kW.

– Vår långsiktiga ambition är att helt ta bort skatten på solel, säger finansminister Magdalena Andersson.

Solelskatten har kritiserats hårt och i slutet av sommaren framkom att den troligen kommit till genom en onödigt hård tolkning av EU:s regler kring statsstöd till företag. I det läget började regeringen utreda en sänkning och det är alltså den som presenteras nu.

Det befintliga undantaget från skatt för solelproducenter med produktion under 255 kW blir kvar. Det betyder att en mycket stor majoritet av dagens solelproducenter förblir skattebefriade även i fortsättningen.