Logga in

Det avgjorde när försvaret valde data/tele

Publicerad
29 nov 2016, 14:36

Assemblin El blir Försvarets enda leverantör av fast infrastruktur för data och tele fram till mars 2019 och med chans till två års förlängning. Bakom ramavtalet ligger kompetens inom fiber spridd över hela Sverige.

– Ett av de viktigaste skälen till att vi fick avtalet är att vi motsvarade de högt ställda kraven på kunskap gällande fiberteknik och installation av fibersystem. Det är också avgörande att denna kompetens finns hos våra medarbetare över hela landet.

Det säger Fredrik Thorn, avtalsansvarig på Assemblin El om att bolaget tecknat ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, om att sköta lokala installationstjänster på data- och teleområdet.

Avtalet avser arbete och leverans av material på samtliga försvarets garnisoner, flottiljer och baser. Assemblin har sedan 2011 arbetat för Försvarsmakten med den här typen av installationer. Det ramavtalet förändrar i relationen är att Assemblin nu får ensamrätt att utföra tjänsterna.

I åtagandet ingår projektering, material, installationsarbete, driftssäkring, test, verifiering, dokumentation, tekniskt stöd och underhåll.