Assemblin värvar från Nobia

Publicerad
19 maj 2016, 12:06

Mats Lundquist ersätter Ragnar Reuterstad som lämnar bolaget.

Mats Lundquist har tillförordnats som CIO för Assemblin och startar sitt arbete den 1 juni när Ragnar Reuterstad som haft rollen lämnar bolaget. Mats Lundquist ska driva utvecklingen av Assemblins IT-arbete med betoning på effektivitet, design och tillgänglighet.

– Jag ser fram emot att ta arbetet med att vidareutveckla Assemblins centrala IT till att bli ett stöd för till en ännu mer processorienterad och effektiv kundleverans, men också för att it-miljön ska fungera och vara flexibel i bolagets fortsatta tillväxt och expansion på den nordiska marknaden, säger han.

Närmast innan kommer Mats Lundquist från Nobia där han, som CIO, varit ansvarig för bolagets IT-strategi. Han har en lång och gedidgen bakgrund med erfarenhet från liknande roller i flera olika branscher.