Logga in

Energigymnasium hotas med vite

Publicerad
15 feb 2016, 08:46

Energigymnasiet i Upplands Väsby, som utbildar elektriker, hotas med vite — igen. Skolinspektionen underkänner skolan på sju av nio granskade punkter.

Energigymnasiet i Upplands Väsby, som utbildar elektriker, hotas med vite på 450 000 kronor.

– Skolan har allvarliga brister som gör det svårt för elever att nå målen för utbildningen, säger Åsa Lindbäck, utredare på Skolinspektionen.

Myndigheten kuggar den fristående skolan på sju av nio granskade punkter. Här är några av bristerna:

  • Elever, som vill nå grundläggande behörighet till högskolan, få inga lärarledda lektioner. Istället får de läsa hemma och lämna in uppgifter.

  • Elever med särskilda stödbehov får inte det stöd de har rätt till. 

  • Skolan arbetar inte förebyggande med kränkande behandling.

  • Skolbiblioteket uppfyller inte lagkraven.

Samtidigt får skolan godkänt på två granskade punkter. Den ena rör undervisning och lärande, den andra bedömning och betygssättning. Energigymnasiet i Upplands Väsby har dömts till vite vid ett tidigare tillfälle. Det var sommaren 2013, och vitesbeloppet var 200 000 kronor. Den här gången riskerar skolan att få betala 450 000 kronor, om bristerna inte åtgärdas senast den 10 maj.

Energigymnasiet i Upplands Väsby drivs av Energy Maintenance Sweden. Ett annat företag, med samma ägare, driver även Energigymnasiet i Täby. Den skolan stängde Skolinspektionen i höstas.– Där var bristerna ännu allvarligare. Eleverna svetsade till exempel utan lärare, säger Åsa Lindbäck.

Först när problemen är åtgärdade kan skolan få grönt ljus att öppnas igen.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut:

FAKTA

Energigymnasiet Upplands Väsby

  • Energigymnasiet Upplands Väsby hade 52 elever när Skolinspektionen besökte skolan i december.
  • 16 av dem läste el- och energiprogrammet.
  • 3 läste programintroduktionen för el- och energiteknik
  • 29 läste VVS och fastighetsprogrammet.
  • 4 läste yrkesintroduktion VVS- och fastighetsprogrammet.