Logga in

Ställverk på havsbotten nätanslutet

Publicerad
22 jan 2016, 11:11

Vågkraftverket i Sotenäs på västkusten har nu anslutits till elnätet. ”Det är första gången i världen en nätanslutning av ett undervattensgeneratorställverk har genomförts”, säger professor Mats Leijon vd på Seabased som ligger bakom tekniken. 

Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil är först i världen med att ansluta el från undervattensgeneratorer via ett undevattensställverk till elnätet.

Det rör sig om 1 Megawatt som nu tillförs Fortums nät. Kraften produceras av generatorbojar som omvandlar vågornas rörelseenergi till el.

Det var i mitten av december 2015 som det 120 ton tunga undervattensställverket – världens största – sänktes ner på botten. Det kopplades ihop med generatorbojarna, vardera sju meter i diameter och sedan förra veckan har vågkraftverket alltså levererat ström till det svenska elnätet.

Tekniken är ännu i sin linda och det kommersiella genombrottet för vågkraft ligger troligen ett antal år framåt i tiden.

– För Fortum är Sotenäs och de övriga vågkraftprojekt som vi är involverade i en del av det forsknings- och utvecklingsarbete som vi bedriver för att undersöka och hitta nya, framtida energikällor som kan komplettera den utsläppsfria produktion vi redan har i form av vattenkraft, kärnkraft, biobränslen, sol och vind, säger Risto Andsten på Fortums avdelning för förnyelsebar energi.  

Vågkraftsanläggningen är finansierad av Fortum, Energimyndigheten och företaget Seabased. Den forskning och utveckling som företaget gör bedrivs i samarbete med Centrum för förnybar energiomvanling, CFE, vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.