Så mycket mer än industrin kräver 6F

Publicerad 16 dec 2015, 13:58

Elektrikerna, tillsammans med de andra LO-förbunden i 6F, kräver löneökningar på 3,2 procent. Det är 0,4 procentenheter högre än industrifackens lönekrav. “6F kan rimligen inte bedöma industrins förmåga bättre än parterna inom industrin.” kommenterar Åsa Kjellberg-Kahn förhandlingschef på Elektriska ínstallatörsorganisationen.

Löneökningar om minst 800 kronor och med ett lägsta utrymme om 3,2 procent. Det är Elektrikerna och de andra fyra 6F-förbundens krav inför avtalsrörelsen 2016, som presenterades idag.

– Vi har en samsyn såväl om det ekonomiska utrymme som finns och om de orättvisor vi ser på svensk arbetsmarknad. Våra krav är fullt rimliga och genomförbara, det säger 6F-förbundens fem ordförande i ett gemensamt uttalande.

Facken inom industrin har tidigare avtalsrörelser satt ett märke för LO-förbundens löneökningskrav som de andra förbunden inte gått över. Efter att årets samordning brakade samman i slutet av oktober presenterade industrifacken sitt krav i början av november. Nu lägger sig alltså 6F-förbunden 0,4 procentenheter högre på 3,2 procent  i sina krav.

– Det är en högre nivå än de krav som facken från industrin la fram för en tid sedan. 6F kan rimligen inte bedöma industrins förmåga bättre än parterna inom industrin. Under sken av låglönesatsningar kräver de här facken löneökningar som klart överstiger vad industrin krävt. Dessutom hör merparten av medlemmarna inom 6F till de bäst avlönade LO-grupperna, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Elektriska installatörsorganisationen, EIO.

6F:s kravpresentation innehåller också en satsning på de lägst avlönade, satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män, ökad skydd för arbetstagarnas integritet och ett krav på att begränsa visstidsanställningar och osäkra anställningsformer.