Logga in

“Många företag känner sig brända på att anställa nyutexaminerade”

Publicerad
21 okt 2015, 09:59

Nu har EIO Stockholm tagit ett initiativ för att få till stånd en bättre gymnasieutbildning i sitt distrikt. Med stöd till etablerandet av ETG-skolor i kungliga huvudstaden hoppas distriktet på högre kompetens hos eleverna efter fullföljda studier. 

– Branschen har engagerat sig i utbildningsfrågor tidigare, men nu när vi fått ETG-modellen som ett verktyg att förbättra utbildningen vill vi att den sprids mer i vår del av landet, berättar Anders Kullberg, styrelseledamot i EIO:s Stockholmsdistrikt.

Anders Kullberg driver företaget Larm & Telepartner i Bromma och sitter i styrelsen för EIO:s Stockholmsdistrikt. Han är engagerad i utbildningsfrågor och har varit en av de drivande bakom distriktets engagemang för att få till stånd en bättre gymnasieutbildning inom elteknik.

– Jag har varit företagare i 25 år och har under de åren haft ständiga problem att rekrytera folk med de rätta kvalifikationerna. Det är problem som ökade i och med friskolereformen, konstaterar Anders Kullberg.

– Här i Stockholm finns fler än 30 gymnasieskolor som erbjuder elprogram. Det är stor variation i kvalitet på den utbildning de erbjuder och sammantaget är antalet skolor alldeles för stort. Det har blivit alldeles för lätt att komma in på elprogrammet och antalet elever som utexamineras varje år är för stort. Vi har fått en situation där många företag känner sig brända på att anställa nyutexaminerade elever och istället har det blivit en huggsexa om de lite äldre, erfarna elektrikerna.

Det här är ett problem som främst drabbar mindre företag. Anders Kullberg menar att de större företagen i branschen, som ofta har personal som enbart arbetar med personal- och rekryteringsfrågor, har lättare att gallra bland det överflöd av nyutbildade som lämnar skolorna varje år.

– Bland dem som går ut gymnasiet finns naturligtvis duktiga elever också, men det kan vara svårt för den mindre företagaren att hitta dem, säger Anders.

För några år sedan lanserade EIO Stockholm därför en idé om att kvalitetssäkra skolorna, men det försöket visade sig vara resurskrävande och uppfattades på sina håll som inte helt politiskt korrekt. Aktiviteterna avvecklades därför.

Nu är det dock dags igen och det är tillkomsten av ETG-konceptet som fått EIO Stockholm att agera på nytt.

– Vi ser möjligheter att använda ETG-konceptet för att höja kvaliteten på elutbildningen i Stockholmsområdet och är glada över att vi nu fått den första ETG-skolan i den här delen av landet. Det är Tyresö gymnasium, en skola som redan tidigare haft god ordning på sin elutbildning, berättar Anders Kullberg.

På Tyresö gymnasium går nu den första årskullen ETG-elever. Skolan får stöd från EIO Stockholm i form av hjälp med bland annat studie- och marknadsmaterial och genom att skolan tillförsäkras tillgång till APL-platser för elevernas praktik.

– Att Tyresö fått en ETG-skola kommer att förbättra rekryteringssituationen i sydöstra delen av distriktet, men det behövs ETG-skolor också i andra delar av vårt område. Anders Kullberg berättar att EIO Stockholm gärna ser att ytterligare fem-sex skolor ansluter sig till ETG:s utbildningsmodell och att distriktet tipsat ETG:s vd Jonas Andersson om vilka skolor det skulle kunna vara.

Får vi fler ETG-skolor kommer det också att höja nivån på övriga gymnasieskolor i Stockholm. Sanningen är ju den att det är de skolor som kan erbjuda bäst möjligheter att få jobb efter studierna som vinner kampen om eleverna. Ett ökat sökintresse till sådana skolor leder till högre intagningskrav och i slutänden till högre kompetens hos de elever som fullföljer sin utbildning.
Jonas Andersson

– I förlängningen hoppas vi att duktiga och intresserade ETG-elever ska söka sig vidare till högre utbildning inom elteknik. Vår bransch behöver ju ny kompetens för att skapa nya affärsmöjligheter i framtid, menar Anders Kullberg.