Logga in

EIO: ”Högre elektrikerstatus, yrkesbevis och trygghet”

Publicerad
22 maj 2014, 12:57

Igår träffade Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) elsäkerhetsutskott regeringens utredare av elbehörighetssystemet, Bo Diczfalusy, och hans stab för att ge sin syn på problemen i det befintliga behörighetssystemet. Det blev ett möte med skarpa budskap och intensiva diskussioner.

– Än så länge är jag något förvånad över att jag inte fått in fler synpunkter till utredningen, som präglas av öppenhet. Men här har EIO varit mycket aktiva, med ett klart budskap, och det är jag tacksam för, sa Bo Diczfalusy under mötet.

Jan Siezing, vd på EIO, och Joakim Grafström, EIOs elsäkerhetsexpert, fick tid att förklara de inkonsekvenser som de anser genomsyrar dagens behörighetssystem, och de följder detta får för medlemsföretagen, konsumenterna och elteknikbranschen.

Joakim Grafström talade bland annat om att det inte finns någon enhetlig lägstanivå för yrkesmännen och yrkeskvinnorna i dag, och att det kan leda till snedvriden konkurrens. Det är även svårt för konsumenten att välja rätt företag, då den som ska utföra elarbetet är helt oreglerad.

Dessutom lyfte han fram att ansvarsfrågan är oklar, eftersom det finns flera regelverk – ellagen, arbetsmiljölagen och brottsbalken. Mycket viktigt är också, förklarade Joakim Grafström, att elektrikerna får en bättre ställning på marknaden – högrestatus, alltså. I dag anses han eller hon egentligen bara kompetent om det finns en anställning och ett överinseende av en behörig elinstallatör.

Frågorna från enmansutredarens stab, utredningssekreterare Annika Atterwall och Cecilia Ljung, duggade tätt. De handlade bland annat om att arbetsgivarens ansvar skulle kunna fungera bättre som ”garanti” än ett yrkesbevis, och om att konsumenten även kan kontakta företaget om han eller hon vill bekräfta elektrikerns kompetens.

Jan Siezing svarade, till exempel, att det skulle vara otryggt och omständligt för konsumenten som i första hand är intresserad av att veta att elektrikern som gör jobbet har rätt kompetens. Det kan också bli svårt för elteknikföretagen att rekrytera rätt personer och nuvarande bestämmelser försvårar för elteknikföretag att anställa eller till och med att ibland ta sig an vissa uppdrag.

– Jag är nöjd med mötet, säger Joakim Grafström och fortsätter:

Vi lyckades föra fram våra budskap och det är inte så konstigt att utredningsstaben ifrågasätter våra ståndpunkter. Argument behöver alltid ifrågasättas och verifieras. Vi lyckades stå för våra åsikter, det är det viktigaste.
Joakim Grafström

Bo Diczfalusy förklarar att han nu ” i stort sett avslutat” fasen med att samla in information. Vid nästa möte i expertgruppen ska en öppen diskussion påbörjas om tänkbara alternativ för behörighetssystemet.

Han tackade EIOs elsäkerhetsutskott för ”ett mycket bra framfört, mycket intressant budskap”.

– Det är uppenbart att detta är en viktig fråga som berör många. Jag har lärt mig mycket i dag, sa han.