Logga in

Att komma tillbaka till arbetslivet efter skada

Publicerad
10 jul 2015, 09:51
| Uppdaterad
24 feb 2021

Jobbet i byggbranschen kan vara hårt och slitande. Många tvingas ge upp som följd av arbetsskador och annat som hindrar i deras ordinarie jobb. Då kan ett rehabliteringsprogram genom Galaxen Bygg vara vägen tillbaka till meningsfullt arbete. Galaxen Bygg är ett branschinitiativ som betytt mycket för byggsektorn och därigenom också för anställda och företag i elteknikbranschen.

För fem år sedan drabbades elektrikern Fredrik Landén i Göteborg av en dubbel olycka. Han blev tvungen att operera en höftskada som begränsade hans rörlighet i arbetet, samtidigt som han blev uppsagd av sin dåvarande arbetsgivare på grund av arbetsbrist.

Men Fredrik hade tur – eller ”röta” som han själv beskriver det. Han kom i kontakt med Galaxen Bygg i Göteborg som hjälpte honom till ett nytt arbete, inom ramen för det rehabiliteringsprogram som Galaxen Bygg bedriver.

Galaxen Bygg fann en ny arbetsgivare i form av Midrocs Göteborgsavdelning som med stöd av ett lönebidrag från arbetsförmedlingen kunde lösa det praktiska kring Fredriks nya arbetsuppgifter.

– Lönebidraget, som i Fredriks fall motsvarar ungefär en tredjedel av lönen, ger oss utrymme att låta Fredrik använda en del av sin arbetstid till rehabiliteringsträning och till att täcka upp för situationer när Fredrik inte kan delta i de tyngsta momenten i arbetet, förklarar Peter Hallberg, projektledare på Midroc.

Med Galaxen-folk anställda i företaget krävs det ibland extra planering i projekten, men det är verkligen värt det. Killar som Fredrik är en tillgång för verksamheten – här fick vi tips om en ”kanonkille” med elva års erfarenhet av elektrikeryrket som fortfarande var hungrig på att vidareutveckla sig i branschen.
Peter Hallberg


Fredrik själv trivs
hos Midroc och tycker att hans nuvarande arbetsuppgifter är stimulerande. Han beskriver dem själv sin roll i företaget som ”Ledande Montör Plus” – han är projektledarens förlängda arm i Midrocs uppdrag för Trafikverket när det gäller att samordna installations- och servicearbeten i ett antal större vägtunnlar och på Älvsborgsbron i Göteborg.

– För mig är det bästa med Galaxen Bygg att jag kan känna mig trygg i det dagliga arbetet, höftskadan till trots. Jag behöver aldrig skämmas för mina arbetskamrater eller känna mig som en svikare för att jag inte kan ställa upp på alla arbetsmoment. Peter är en chef som verkligen förstår min situation så jag behöver egentligen aldrig argumentera kring de här sakerna, men jag kan tänka mig att det är många andra Galaxen-anställda som har behov av det stöd som organisationen kan ge till någon när det dagliga jobbet ser ut att bli för betungande, säger Fredrik.

– Att jag sedan får tid till min rehabträning och inte behöver känna något samvetskval för att jag är borta från jobbet för den skull är en extra bonus som Galaxenanställningen ger mig, förklarar Fredrik Landén.

Fredrik har en Galaxenanställning. Den innebär att första året upprättas ett ettårigt visstidsanställningsavtal mellan Fredrik och Midroc. Samtidigt upprättas en handlingsplan och ett avtal om tjänster mellan Midroc och Galaxen Bygg. I avtalet tillförsäkras Fredrik en underrättelsemånad samt en månads uppsägningstid, han utgör en egen turordningsenhet, men har ingen företrädesrätt vid återanställning  Om det finns behov av ytterligare tid för arbetsplatsanpassad rehabilitering upprättas ytterligare ett ettårigt visstidsanställningsavtal. Från och med tredje året övergår anställningen i en tillsvidareanställning enligt regelverket ”Särskilda regler”.

– Just nu har vi upp emot 1 800 personer med funktionsnedsättningar som via Galaxen Bygg arbetar ute på olika branschföretag. Målet är att varje år skall minst 10 procent av dem som slutar sin Galaxenanställning antingen gå till stadigvarande reguljära arbeten, utbildning till annat arbete eller till ålderspension. Här i Göteborg är det cirka  200 personer som har en Galaxenanställning och som jag och mina fyra kollegor i Galaxen Bygg har hand om – plus ett drygt 50-tal som vi söker arbete åt, berättar Ola Nässlander på Galaxen Bygg i Göteborg.

Ola poängterar att lönebidraget som ges vid Galaxenanställningar är individuellt baserat. Det är arbetsförmedlingen som sätter nivån. De som ingår i programmet är personer med dokumenterade fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Varje ”kandidat” bedöms av en samordningsgrupp med representanter från arbetsmarknadens parter, arbetsförmedling och försäkringskassa. Både EIO och Elektrikerförbundet är representerade i samordningsgruppen.

När sedan någon placerats i en Galaxenanställning ute i ett företag, håller Ola och hans kollegor koll på att allt fungerar som det är tänkt.

– Vi har täta kontakter med den anställde och hans arbetsgivare och var tredje månad åker vi ut till arbetsplatsen. Då har vi en öppen dialog kring för att säkerställa att allt fungerar för både den anställde och hans arbetsgivare, förklarar Ola.

Peter Hallsberg har haft Galaxenanställda på sin avdelning sedan sju år tillbaka. Han tycker att det här upplägget fungerar väldigt bra, men ser lite oroligt på de senaste årens utveckling:

– Det har ändrats en del i regelverken kring de här anställningarna, så att det blivit lite krångligare för varje år som gått. Risken är att det suger energi ur något som är ett jättebra sätt att få duktiga människor tillbaka i meningsfullt arbete, varnar Peter.

– Och, tillägger han, det är viktigt att någon på företaget engagerar sig i de Galaxenanställda. Någon som inser att fastän det jobbet kanske ligger lite utanför de egna arbetsuppgifterna så är det värt att lägga tid och energi på det. För det är ingen tvekan om att vi på företaget har nytta av den erfarenhet som Fredrik och andra Galaxenanställda har med sig i bagaget.

FAKTA

Sju steg tillbaka till arbetslivet

1. Kontakt: Den arbetssökande och/eller galaxenhandläggaren kontaktar ett företag där han eller hon kan arbeta, trots nedsatt arbetsförmåga

2. Avtal: Ett tidsbegränsat avtal upprättas mellan företaget och galaxaren. Ett avtal om rehabiliteringstjänst tecknas mellan Galaxen Bygg och företaget

3. Handlingsplan: Upprättas och undertecknas av galaxaren, Galaxen Bygg, företaget, den fackliga organisationen och Arbetsförmedlingen

4. Introduktion: Galaxenhandläggaren informerar arbetsledare och arbetskamrater på plats. Galaxaren får information om sitt anpassade arbete

5. I arbete: Galaxaren börjar sin anställning på företaget

6. Uppföljning: Galaxenhandläggaren har täta kontakter med både företaget och galaxaren

7. Avslut: Galaxenanställningen avslutas enligt handlingsplan. Målet är att rehabiliteringsinsatsen ska leda till ett jobb utan lönestöd.

FAKTA

Galaxen Bygg

• Har förmedlat arbetsplatsförlagd rehabilitering till yrkesverksamma inom bygg, väg och anläggning sedan 1986

• Bedriver också förebyggande verksamhet mot arbetsskador och arbetssjukdomar, bland annat genom medverkan i undervisning på gymnasieskolans olika bygg- och anläggningsprogram

• Är icke vinstgivande, men finansieras via en andel av de lönebidrag arbetsförmedlingen betalar ut inom ramen för Galaxens rehabiliteringsprogram

• Ägs av Bravida, JM, Målaremästarnas Riksförening, NCC, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier.