Slopa machostilen för bättre hälsa

Publicerad 16 jun 2015, 10:53 | Uppdaterad 24 feb 2021

Som elektriker är det större risk att du får belastningsskador än att du råkar ut för en fallolycka eller skadar dig på en handhållen maskin, men det finns saker du kan göra för att undvika att drabbas. Att inte låta en machoartad jargong styra ens beslut kan göra all skillnad, enligt Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO.  

– När yrkesoverallen med verktygsbälte runt midjan åker på anammar både män och kvinnor ett machobeteende som ökar risken för att slita ut sig för tidigt, säger Rickard.

– Unga elektriker verkar tro de är odödliga men redan vid 40-årsåldern börjar många få känningar i knän och axlar. Då kanske de byter arbete från installationselektriker till servicemontör istället för att ändra sina dåliga vanor att stå och bära fel samt äta ohälsosam mat.

Rickard menar att förändring borde ske innan sjukskrivning och intag av smärtstillande startar.

– Det kan vara för sent när man väl har fått en belastningsskada, och massage någon gång i månaden är ingen långsiktig lösning, säger han.

Därför uppmanar han nu alla elektriker att ta ansvar för sin kropp och hälsa – både på och utanför arbetet. Rickard menar att det handlar om att öka sin självinsikt och våga välja annorlunda i olika situationer.

Enkla knep som att ta verktygen och tunga materiel på en rullvagn istället för att bära dem är en lösning för att slippa skador. En annan är att använda en stege i den storlek som är anpassad för uppgiften istället för att exempelvis stå på tå och sträcka upp armarna mot en armatur. Det kan också hjälpa att bara ta så mycket materiel som behövs för stunden och sedan gå tillbaka till bilen eller det andra rummet för att hämta mer.

En annan vanlig miss som ökar skadorna är att hantverkare tror att de inte behöver motionera eftersom de arbetar och sliter rent fysiskt på jobbet.

– Det är egentligen tvärtom, just eftersom elektriker ofta står i svåra positioner när de arbetar skulle de behöva träna mer på fritiden för att stärka muskler och leder, säger han.

Rickard berättar att hans egen son som arbetar som montör trodde att han rörde sig så mycket på arbetet att han inte behövde träna på fritiden, men när Rickard gav honom en stegräknare visade det sig att han inte ens kom upp i 10 000 steg under en arbetsdag. 10 000 steg anses som minsta antal steg en vuxen person ska ta under en dag.

Förutom extra träning är det också viktigt att både individer och arbetslag roterar arbetsuppgifter för att alla ska slippa ensidiga rörelser allt för länge. Rent praktiskt skulle två personer kunna byta arbetsuppgifter en gång om dagen.

En varierad och nyttig kost är också viktigt för att hålla kroppen stark och frisk. Typisk “mansmat” som hamburgare och pommes frites ger inte mycket näring utan belastar istället kroppen och kan skapa inflammationer, vilket kan leda till svagare immunförsvar och försämrad reparationsförmåga.

Rickard tycker att arbetsgivarna skulle kunna uppmuntra sina anställda att ta hand om sig bättre. Enligt Installationsavtalets tredje paragraf, bilaga 12, ska arbetsgivarna på elföretag erbjuda sina anställda en hälsokontroll var tredje år. EIOs förhoppning är att elektriker kan få hjälp i tid om belastningsskador och andra hälsoproblem uppdagas vid en hälsokontroll.

Rickard vill dock förtydliga hur viktigt det är att varje person tar ansvar för sitt eget liv och tänker efter innan man handlar. Självinsikt och kurage att våga gå utanför genusnormerna är de viktigaste faktorerna när det kommer till förändring, enligt honom.

– Vänta inte med att förändra dig men gör det i en takt som blir hållbar på längre sikt. Vill du exempelvis äta nyttigare och börja motionera har du större möjlighet att lyckas om du sätter upp delmål på vägen och inte förväntar dig tydliga resultat på endast några veckor.

FAKTA

Saker du kan göra själv för att ta ansvar över din kropp och liv här och nu

Ät rätt: Glöm inte att äta frukost. Välj bort skräpmaten när det är dags för lunch.

Mjukstarta morgonen: Värm upp kroppen på morgonen med lugna gymnastikrörelser innan en dag med tunga arbetsuppgifter startar.

Motionera: Det räcker inte att bara röra sig på jobbet, att träna på fritiden är viktigt för att hålla sig stark rent fysiskt. Cykla eller promenera till och från arbetet om du inte har möjlighet att träna på annat sätt. Gå i trappor och var inte för bekväm under arbetsdagarna.

Rotation: Det är viktigt att byta uppgifter med andra kollegor minst en gång om dagen.

Lämpade hjälpmedel för en arbetsuppgift: Stå exempelvis inte på tå när du kan använda en stege, använd en stege som är hög eller kort nog. Ta material och verktyg på en rullvagn istället för att ha alla verktyg runt midjan. Ta en armatur på axeln och hämta de andra en och en istället för att ta fler på en gång. De flesta byggen planerar för att rullvagnar ska kunna användas.

Välj lämplig arbetsutrustning och metod.

Använd den skyddsutrustning som finns.

Individansvar: Skyll inte på någon annan om du vill äta smärtstillande resten av livet. När en person tar större ansvar får den personen också bättre självinsikt.