Missnöjda röster höjs om LOU

Publicerad 26 nov 2014, 10:37

Hur kommer det sig att företag som bryter mot lagen eller använder sig av oseriösa metoder kan vinna offentliga upphandlingar? Det var huvudfrågan under en temadag hos Skatteverket i förra veckan, som arrangerades av bland andra Skatteverket, Sveriges Byggindustrier (BI) LO och flera fackförbund. Inga-Britt Ahlenius, som i sin kamp mot korruption tjänstgjort på Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och Förenta Nationerna, krävde till och med en ny kommunallag.

Med på temadagen, som kallades Uppropet om korruption inom offentliga upphandlingar fanns runt 120 representanter från kommuner, myndigheter, den privata sektorn och politiker som i någon form kommer i kontakt med offentlig upphandling.

– Syftet var att få en uppdaterad bild av hur det ser ut i dag inom offentlig upphandling och hur det kommer det sig att aktörer som använder sig av oseriösa metoder kan vinna upphandlingar i offentlig sektor, säger Kjell Sjöblom, rikssamordnare på Skatteverket, till Elinstallatören.

– Vi ställde till exempel frågan om Hur företag som medvetet bryter mot lagstiftningen påverkar konkurrensen på den inre marknaden, och därmed företag och anställningar i Sverige? Vad händer när dessa får uppdrag vid de offentliga och ofantligt stora upphandlingarna?

Kjell Sjöblom berättar att Inga-Britt Ahlenius anförande skapade livlig debatt. Hon krävde en ny kommunallag för att komma tillrätta med upphandling inom den kommunala sektorn.

– Hon vill att den interna revisionen inom kommunerna ska regleras i ett regelverk liknande det som gäller för statliga myndigheter, säger Kjell Sjöblom.

I december ska arrangörerna utvärdera temadagen för att se hur vi går vidare tillsammans. Vilka arrangörerna är framgår av sista sidan i inbjudan. Utöver det så agerar varje organisation också enskilt utifrån sin egen agenda.

Nyligen anordnade Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) ett möte mellan leverantörer och offentliga beställare, som fick det inofficiella namnet ”Hur tänker offentliga upphandlare?”. Då fick deltagarna ge sin syn på den ofta omtvistade lagen om offentlig upphandling (LOU). Det mötet har kallats ”historiskt”.

Reijo Mustonen, företagsrådgivare på EIO, anser att branschen lyckades få ut information till offentliga beställare om hur elinstallatörer ser på ramavtal inom LOU och de brister som finns här.

– Två saker tycker jag framgick särskilt tydligt. Dels att det finns en avsaknad av uppföljning på ingångna avtal från beställarsidan, dels att det finns en frustration hos våra medlemsföretag när det gäller de låga timdebiteringsnivåerna i offentliga upphandlingar.

Uppropet hos Skatteverket arrangerades av LO, Svenska Transportarbetareförbundet, Fastighets, GS, Kommunal, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag, SLA, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Möbeltransportörers Förbund, Sveriges Tvätteriförbund, Frisörföretagarna, Almega Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten.