Logga in

Länsstyrelsen avvisar Svanströms kritik

Publicerad
15 apr 2019, 06:00
| Uppdaterad
24 feb 2021

Det är inte upphandlarens ansvar att ha koll på rimliga priser i elbranschen. Däremot ska man under kontraktstiden följa upp att anbudsgivarna verkligen har den kompetens de uppgett, menar länsstyrelsens ansvarige upphandlare med anledning av att branschprofilen Håkan Svanström reagerat på att uppdragen i en omfattande upphandling gick till de lägsta buden.

Ansvarig för upphandlingen var Joakim Turesson på länsstyrelsens avdelning för ekonomi och upphandling. Han betonar att det inte finns några regler om ”golvpriser” i lagen om offentlig upphandling.

Ohmegi-vd:n: ”Varför tror man att man ska kunna höja timpriserna till 500–600 kronor?”

– Man får sätta sina priser själv, det förekommer till och med att företag jobbar med minusresultat under begränsade tidsperioder för att ta marknadsandelar. Vi har utgått från att anbudsgivarna kan leverera enligt de krav som ställts i upphandlingen, och kommer även att följa upp det under kontraktstiden, säger Joakim Turesson.

Läs mer: ”Ren idioti att arbeta mot marknadskrafterna”

Vad gäller de specifika kraven på ovanliga timmermans- och murarkunskaper, uppger Joakim Turesson att vissa av anbudsgivarna bifogat kursintyg, certifikat och liknande som styrker deras kompetenser.

– Sedan får man ju avvakta och se vad förvaltningsrätten kommer fram till, om de förkastar Svanströms yrkande eller om vi får göra om upphandlingen.

Joakim Turesson, länsstyrelsen

– Andra har i fritext redogjort för vilka kurser de gått och vilka referenser de har. Somliga av dem har vi dubbelkollat, i andra fall har vi godtagit deras egna uppgifter. Och även detta kommer att följas upp under kontraktstiden, säger Joakim Turesson.

Läs också: ”Vi måste börja ifrågasätta grossisternas priser”

De anbudsgivare som inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket har ”täckt upp detta med annan resurs”, enligt Joakim Turesson.

– I sina anbud hänvisar de till underentreprenörer som är registrerade, och som kommer att anlitas i de delar som kräver registrering. Enligt vår bedömning följs regelverket i och med detta. Sedan får man ju avvakta och se vad förvaltningsrätten kommer fram till, om de förkastar Svanströms yrkande eller om vi får göra om upphandlingen. I Stockholm får man nog räkna med att förvaltningsrättens process tar tre månader i alla fall, säger Joakim Turesson.