Logga in

Därför avslår förvaltningsrätten Svanströms krav

Publicerad
17 jun 2019, 09:33

Svanströms El & VVS överklagade en upphandling, där länsstyrelsen krävt specialkompetenser som kursbevis i timring och gesällbrev eller mästarprov i mureri, men sedan ändå gått på lägsta pris.

I våras rapporterade Elinstallatören att Håkan Svanström, på Svanströms El & VVS, överklagat en upphandling som genomförts av länsstyrelsen i Stockholms län. Det gällde skötsel och underhåll av kulturmärkta fastigheter, och uppdraget krävde flera ovanliga kompetenser. Däribland kursbevis i timring, och gesällbrev eller mästarprov i mureri.

Svanströms kritik: ”Upphandlarna kunde varit öppna med att lägsta pris gällde”

Svanströms anbud prövades inte, eftersom deras prisoffert ansågs för hög. Uppdragen gick till företag som begärt timpriser mellan 320 och 350 kronor. Två av de tre firmor som tilldelades eltjänster fanns inte ens registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Juridik: Så fungerar ramavtalet

Håkan Svanström ansåg att de antagna anbuden borde betraktas som oseriösa, och ansökte hos förvaltningsrätten om så kallad överprövning (att upphandlingen görs om eller rättas).

Förvaltningsrätten har nu avslagit hans ansökan. Rätten skriver att Svanström ”inte förmått visa att de antagna anbuden är onormalt låga”, och konstaterar att länsstyrelsen inte ställt som krav att timpriserna skulle följa kollektivavtalsnivåer.

Ekonomi: 8 sätt att bli en rikare elektriker

Vad gäller registreringen hos Elsäkerhetsverket, menade länsstyrelsen att de antagna firmorna ”täckt upp detta med annan resurs” genom att deras underentreprenörer fanns registrerade och skulle anlitas i de delar av uppdragen som krävde registrering. Även där gick rätten på länsstyrelsens linje.

Uthålliga: Så fick de en vinstmarginal – på mer än 24 procent