Allt fler mår dåligt på jobbet

Publicerad 2 okt 2014, 13:28 | Uppdaterad 24 feb 2021

Allt fler mår dåligt på grund av arbetet, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Allra mest ökar stress och andra psykiska besvär. Den näst vanligaste orsaken till att människor mår dåligt på jobbet är dålig arbetsställning.

Enligt rapporten har närmare var fjärde person i arbete, eller 24 procent, någon typ av arbetsrelaterat besvär. Det är en kraftig ökning jämfört med 2012 års undersökning, framförallt bland kvinnor.

”Den nedåtgående trend som pågått under många år är därmed bruten”, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Främst är det stress och andra psykiska besvär som ökar. 2012 uppgav 10 procent av kvinnorna att de kände sig stressade eller mådde psykiskt dåligt till följd av arbetet. 2014 är motsvarande siffra 15 procent.

– Att så många som var fjärde får besvär på sitt arbete är anmärkningsvärt i sig. Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera andra av våra undersökningar, alltså att fler mår dåligt av jobbet, i synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. Det är givetvis mycket oroande, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på statistikenheten på Arbetsmiljöverket.

Näst vanligast är besvär som beror på påfrestande arbetsställningar. Runt åtta procent av kvinnorna och sex procent av männen uppgav sig ha besvär på grund av detta.

Lägger man ihop flera olika kategorier av fysiska orsaker, som tung manuell hantering och påfrestande arbetsställningar, så har män fortfarande mer besvär av fysiska belastningar än av stress eller andra psykiska orsaker. Det förhållandet gäller inte för kvinnor.

Totalt har 16 000 sysselsatta personer i åldrarna 16-64 år fått svara på frågor om sin arbetsrelaterade hälsa. De så kallade besvärsundersökningarna har genomförts sedan 1991.