Tjänstemän i elteknikbranschen får nytt löneavtal

Publicerad 12 sep 2014, 12:17

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) har tillsammans med VVS-Företagen och flera andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett nytt kollektivavtal om löner med fackförbundet Unionen.

Det är ett så kallat processavtal om lokal lönebildning, och gäller Unionen-anslutna tjänstemän som jobbar på EIO-medlemsföretag. Avtalet kan tillämpas om företaget och Unionen kommer överens lokalt om detta, i stället för att följa det traditionella löneavtalet.

Om man väljer det nya sifferlösa löneavtalet gäller lokal lönebildning – det finns inga siffror och ingen pott att fördela. Istället finns det ett omfattande regelverk för hur löneprocessen ska gå till med bland annat förberedelser, lönekriterier utvecklingssamtal och lönesamtal. Det ska finnas en handlingsplan om kompetenshöjning behövs för en bättre löneutveckling.

– Vi är mycket glada över att den här möjligheten nu öppnar sig för EIO-företagen och tjänstemännen, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef och vice vd på EIO.

– En stor fördel är att de företag som kommer överens med facket att tillämpa det alternativa löneavtalet kan ta fram liknande processer för lönerevision för samtliga tjänstemän, eftersom avtalet till stor del motsvarar det avtal som redan gäller med Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Självklart bygger avtalet på individuell lönesättning och utgår från att det ska bli en tydligare koppling mellan högre lön och bra arbetsinsatser, säger hon.

Det nya löneavtalet kan tillämpas på företag där Unionen har en klubb eller en facklig förtroendeman med förhandlarmandat, som träffar överenskommelse med företaget om att tillämpa detta. Träffas ingen sådan överenskommelse gäller det traditionella löneavtalet.