Nya regler ger arbetsgivaren större ansvar

Publicerad 23 sep 2014, 11:14

Arbetsmiljöverket vill ha nya regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling. Ett förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö finns nu ute på remiss.

Antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 procent de senaste fyra åren. Det kan handla om för hög arbetsbelastning eller om problem i relationerna på arbetsplatsen, som till exempel mobbning och trakasserier.

– Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna. Att vi nu kan presentera ett förslag som syftar till att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö på våra arbetsplatser och förebygga ohälsa är mycket positivt, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren bland annat se till att personalen inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Det ska till exempel finnas tillräckligt med resurser på plats för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska även bland annat bedöma risker för ohälsa i samband med konflikter och se till att det finns rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras.