Logga in

Tio nya lagar som du bör ha koll på

Publicerad
4 jan 2021, 10:48
| Uppdaterad
24 mar 2021

Efter nyår börjar en rad nya lagar att gälla. Vi har listat de viktigaste nyheterna för installationsbranschen.

1) Skatteavdrag för solel och elbilsladdare

Skatteavdrag ges för arbets- och materialkostnader till exempelvis installation av solceller och laddning till elbil. Avdraget utformas på motsvarande sätt som för rut- och rotavdrag, så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet.

Avdrag ges med 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Den får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Börjar gälla 1 januari 2021.

Läs också:
Världens första laddbutik öppnar i Täby

2) Drönaroperatörer ska registreras

Allt fler bygg- och installatörsföretag använder sig av drönare, bland annat för projektering och 3D-modeller av byggnader och övriga konstruktioner. Transportstyrelsen ansvarar för registret gällande drönaroperatörer. De nya bestämmelserna kompletterar de tidigare EU-reglerna om drönare..

Börjar gälla 1 januari 2021.

3) Förlängd A-kassa för företagare

Den tillfälliga möjligheten för företagare att utföra vissa begränsade åtgärder i verksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning förlängs till och med den 31 december 2021.

Även gåvor värda högst 1 000 kronor till anställda blir skattefria under samma period.

Börjar gälla 1 januari 2021 och gäller till och med 31 december 2021.

4) Höjningen av A-kassan kvarstår

Den tillfälliga höjningen från 365 kronor till 510 kronor per dag kvarstår. Taket de första 100 dagarna är därmed 1 200 kronor per dag och därefter 1 000 kronor per dag. Tidigare beslutade lägsta nivåer för dagpenning, 255 kronor per dag, förlängs.

Börjar gälla 4 januari 2021 och gäller till och med 1 januari 2023.

Att kolla belysningen är en ny rut-tjänst.

5) Nytt rutavdrag för tillsyn av bostad

Rutavdraget utvidgas och taket för avdraget höjs till 75 000 kronor. Det nya rutavdraget gäller bland annat enklare tillsyn av bostaden, tvätt av kläder och transporter av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet. Den enklare tillsynen av bostäder handlar bland annat att tända och kontrollera lampor i och utanför bostaden samt att ta hand om vissa typer av skador eller annat som inträffat i bostaden vid strömavbrott.

Börjar gälla 1 januari 2021.

6) Sänkta arbetsgivaravgifter för företag

Enmansföretag har sen 2017 haft en tillfällig möjlighet att få sänkt arbetsgivaravgift när en första person anställs i företaget. Med enmansföretag menas aktiebolag som inte har någon anställd eller endast har en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare utan anställda. Nu blir reglerna permanenta.

Börjar gälla 1 januari 2021.

7) Skattelättnad för utländska experter

Forskning i framkant är avgörande för många installatörsföretag. Nu förlängs tidsgränsen för skattelättnaden från tre till fem år för utländska experter och forskare. Förändringen innebär att de svenska reglerna i högre grad motsvarar reglerna i till exempel Finland och Danmark. Regelförändringen är avsedd att stärka Sveriges långsiktiga förmåga att konkurrera om internationell kompetens.

Börjar gälla 1 januari 2021.

Elcertifikaten stödjer produtionen av förnybar energi.

8) Elcertifikatsystemet avslutas 2035

Anläggningar och vissa ombyggnader som tagits i drift efter utgången av 2021 får inte tilldelas elcertifikat. Syftet med elcertifikatsystemet är att öka produktionen av förnybar el. Energimyndigheten ska under vissa förutsättningar få avsluta och makulera kvarvarande elcertifikat. Till förnybar el räknas till exempel solel, vindkraft och vissa biobränslen.

Började gälla 1 januari 2021.

Läs också:
Ö i Stockholms skärgård får mikronät

Läs också:
Solcellspionjären: ”Jag har gjort alla nybörjarmisstagen”

9) Stöd till korttidsarbete

Arbetsgivare kan få stöd för korttidsarbete och även få ersättning för kompetensinsatser. Syftet är att höja kompetensnivån hos individen och företaget.

Ersättningen är 60 procent av kostnaderna för kompetensinsatser.

Börjar gälla 1 januari 2021.

Läs också:
Så fungerar lagen om korttidsarbete

På grund av coronapandemin är det numera tillåtet med digitala bolagsstämmor.

10) Möjligt med digitala bolagsstämmor

Lagen gör det möjligt att hålla nere antalet personer som närvarar vid bolags- och föreningsstämmor. Styrelsen kan bland annat bestämma att stämman ska genomföras helt utan fysiskt deltagande genom elektronisk uppkoppling eller genom poströstning.

Syftet är att motverka spridningen av covid-19 och underlätta för företag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker.

Börjar gälla 1 januari 2021.

Läs mer här.

Källa: Regeringskansliet