Nu blir upphandlingsstödet bättre

Publicerad 5 jun 2014, 14:42

Konkurrensverkets vision är att ha ett upphandlingsstöd i världsklass. Hittills har många leverantörer, och ibland till och med beställare, tyckt att det statliga upphandlingsstödet varit rörigt. Nu kommer förändringar som ska göra stödet betydligt bättre.

Konkurrensverket har fått ett bredare uppdrag, och i det ingår att bygga upp ett samlat statligt upphandlingsstöd. Nyligen redogjorde Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom för åtgärder som redan genomförts. Den viktigaste förändringen, enligt Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) affärsjurist Hanna-Lotta Nielsen, är helt enkelt att allt stöd samlats på ett ställe.

– Genom att ansvaret för upphandlingsstöd hamnar hos enbart Konkurrensverket tror jag att det kan utvecklas till att ge såväl beställare som leverantör ökad kunskap om offentlig upphandling. Det finns redan mycket nyttig information på Konkurrensverkets hemsida. Jag tror att EIOs medlemmar kommer uppleva att de kan få ännu bättre information om offentlig upphandling, säger hon.

Hon förklarar att upphandlingsstödet tidigare låg utspritt på flera organisationer. Men från och med den 1 juli i år kommer Konkurrensverket att ansvara för Kammarkollegiets tidigare upphandlingsstöd, för Vinnovas tidigare ansvar för innovationsupphandlingar och för Miljöstyrningsrådets upphandlingsstödjande uppgifter.

Konkurrensverket har även omorganiserats till att bestå av en tillsynsenhet och en stödenhet. Att de båda delarna sker inom samma organisation ska öka både effektiviteten och rättsäkerheten.

– Vidare ställer många frågor till oss och därför har Konkurrensverkets tips- och frågefunktion förstärkts och vidareutvecklats, säger Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Myndigheten har även en ny kommunikationsavdelning för att förstärka våra informations- och kommunikationsinsatser, och ett stort projekt här är att utveckla och bygga om Konkurrensverkets webbplats.

– Den nya webbplatsen kommer att samla all information och vägledning om rättsläget och ge stöd åt både upphandlare och leverantörer, säger Dan Sjöblom.