Tydligare ansvar från 1 juli

Publicerad 17 mar 2014, 10:52

Från och med den 1 juli 2014 blir arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsplats tydligare. Då träder en mängd förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) i kraft, och enligt Rickard Lindberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), berör dessa elteknikbranschen i allra högsta grad.

Drygt 25 föreskrifter i AFS berörs av förändringarna, och främst handlar det om införande av fasta sanktionsavgifter. Regelverket slår bland annat fast att en arbetsgivare kan hållas ansvarig om en medarbetare slarvar med skyddsutrustning.

Ett annat exempel, förklarar Rickar Lindberg, är att den arbetstagare som bygger någon typ av hantverkarställning eller rullställning måste ha genomgått utbildning – och kunna uppvisa utbildningsbevis för den typ av ställning som han eller hon bygger.

– Om Arbetsmiljöverket vid en inspektion upptäcker att utbildningsbevis saknas blir sanktionsavgiften 5000 kronor per person som utbildningsbevis saknas för. Samma företag kan alltså få betala för flera personer, säger Rickard Lindberg.

Förändringarna bedöms som så viktiga att Arbetsmiljöverket och flera arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer hålla flera informationsseminarier under våren. EIO, Sveriges Byggindustrier, Arbetsmiljöverket, Entreprenörföretagen, Maskinentreprenörerna, VVS Företagen och Ledarna kommer under dessa seminarier redogöra för förändringarna och hur företagen bör förhålla sig till dem.

– Det är alltid lättare att göra rätt om företagen är medvetna om riskerna och om reglerna. Genom att känna till reglerverket kring de sanktionsavgifter som berör de arbetsuppgifter vi utför i elteknikbranschen undviker våra medlemsföretag risken att dra på sig sanktionsavgifter, säger Rickard Lindberg, och fortsätter:

– På sikt kommer säkerheten och riskmedvetenheten att öka hos arbetsgivare och arbetstagare, genom att attityden förändras hos alla involverade. Det är som att jämföra med bilbältet, i dag är det ingen som sätter på sig bältet enbart för att slippa böter.