Omtänksamma platschefer ökar tryggheten

Publicerad 17 mar 2014, 11:09 | Uppdaterad 24 feb 2021

De bästa platscheferna ser på medarbetarna som en resurs. En rapport från Sveriges Byggindustrier visar att platschefer som har omtanke om medarbetarna, utnyttjar deras kompetens och arbetar med förbättringar i arbetsmiljön är de mest framgångsrika.

– Gemensamt för framgångsrika platschefer är deras stora intresse för att skapa, leda och verka i projekt, och att de har ett förhållningssätt som skiljer sig från många andra, säger Per-Erik Josephson, professor på Institutionen för bygg- och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola, och en av rapportförfattarna.

Han berättar att bra platschefer jobbar aktivt med att, bland annat, hjälpa personer som har varit sjuka att komma tillbaka i jobb igen. De stöttar och bryr sig om medarbetare när de stöter på problem. I studien framgår att deras ledarskap skapar trygghet, tydlighet och engagemang hos medarbetare och leverantörer.

Förmågan att tänka långsiktigt och att successivt vilja utveckla högre effektivitet i produktione ger en medarbetarna ett mer positivt förhållningssätt till platschefen, företaget, kollegorna, kunderna och arbetsuppgifterna. Forskarna tror också att det är en förklaring till att en del företag har bättre arbetsmiljö och resultat än andra.

De mest framgångsrika platscheferna gör även andra insatser för att förhindra olyckor och förbättra den psykosociala arbetsmiljön, men det är inte dessa insatser som är avgörande för framgången. Istället fokuserar de på att göra processen så fel- och störningsfri som möjligt med insikten om att det är organisationen, alltså medarbetarna, som åstadkommer detta.

– Följden är mindre strul och mindre omplanering, som minskar frustration och stress hos medarbetarna. Det i sin tur minskar risken för olyckor, säger Per-Erik Josephson.

Hälften av de medverkande platscheferna har avancerat från arbetare till tjänstemän. Den andra hälften är ingenjörsutbildade.