Noll olyckor i anläggningsbranschen

Publicerad 19 mar 2014, 10:19

Ingen som på något sätt jobbar i anläggningsbranschen ska drabbas av svåra olyckor. Sveriges Byggindustrier (BI), Trafikverket och Svenska Teknik & Designföretagen har skrivit under på en unik, gemensam handlingsplan.

”Projektörer, entreprenörer och beställare tar därmed ett gemensamt ansvar för arbetet med säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatserna”, skriver BI i ett pressmeddelande.

Handlingsplanen berör 340 000 medarbetare direkt hos medlemsföretagen inom BI, Svenska Teknik & Designföretagen och Trafikverket. Arbetet med att verkställa handlingsplanen börjar direkt och aktiviteterna ska vara genomförda senast när år 2016 är slut.

Handlingsplanen omfattar fyra övergripande åtgärdsområden: förbättra säkerhetskulturen, aktivare ledarskap, förändrade krav vid upphandling och förbättrad riskidentifiering.

Det var på Anläggningsdagen i går, tisdag den18 mars, som de tre organisationerna skrev de på den gemensamma överenskommelsen. Parollen är ”Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch!” Det anläggningsföretag som uppfyller minimikraven kommer att kunna få använda en skylt men intyget ”En säker arbetsplats”.

Överenskommelsen är undertecknad av Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket, Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier och Lena Wästfelt, vd på Svenska Teknik & Designföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn.