Logga in

Kunden klockade elektrikern – och gick i taket

Publicerad
12 nov 2020, 07:19
| Uppdaterad
29 apr 2021

Bravida hamnade i en tvist med en kund som klockade elektrikern och ville se nettofakturan. Nu har ARN avgjort ärendet.

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, går helt på Bravidas linje i en tvist med en privatkund.

– Jag har aldrig varit med om en ARN-anmälan tidigare, och det har varit intressant och lärorikt att följa processen. Jag var ganska säker på att vi skulle få rätt så det kändes väldigt bra när beslutet kom, säger Christian Ljung, som är avdelningschef på Bravida Elservice i Malmö.

Ärendet började förra hösten när en privatkund anlitade Bravidas VS-avdelning för att renovera köket. Snart stod det klart att det även behöves elarbeten, och en elektriker från Bravida kallades in på kort varsel.

Fler ARN-fall:
Elfirman tog 4 000 kronor för 2 minuter – fick rätt

Elfirman på Svarta listan:
”Privatkunder blir bara tjafs”

Fakturan för elarbetet landade på 10 315 kronor efter rot-avdrag. Men kunden protesterade både mot antalet arbetade timmar och materialpriset. Han ansåg att 5 764 kronor var ett skäligt pris, efter rot.

I fakturan debiteras åtta timmar. Men kunden hade klockat att elektrikern var på plats mellan 09:30 och 11:30 samt mellan 12:30 och 15:00. Kunden räknade av 0, 5 timme för lunchpaus och kom fram till att han bara ville betala för fyra timmar.

Vad gäller materialet tyckte han att priserna var oskäliga, och att materialåtgången hade varit för stor. Han hänvisade bland annat till lägre priser på byggvaruhuset Hornbach och ville se Bravidas nettofaktura.

”Jag går i taket när jag ska betala för en hantverkares tid innan o efter arbetets utförande. Jag går i taket när jag ska betala drygt 100 procent mer för en vara bara för att den går via en hantverkare” skriver han i ett mejl.

Sämsta projekten:
7 byggskandaler som skakat Sverige

Christian Ljung förklarar att kundens faktura motsvarar den tid och det material som montören rapporterat in via sin handdator. Bravida har använt sig av sin prislista med fastställda priser som gäller för alla privatkunder. Att visa upp företagets nettofakturor ser han som helt orimligt.

I de rapporterade timmarna ingår inte enbart tiden hos kunden utan även körning till och från adressen och till den lokala grossisten samt tid för förberedelser och rapportering. Men han erbjöd ändå kunden att stryka 1,5 timme plus 750 kronor i materialkostnad från fakturan.

– Jag försökte komma överens för att vi skulle kunna komma vidare. Det rörde sig om ganska små belopp, och att gå till inkasso kostar också tid och pengar, säger Christian Ljung.

EMC-störningar:
Per-Ove tvingades ta ner solcellerna: ”De stör”

Men kunden accepterade inte erbjudandet utan vände sig till ARN. I oktober kom ARN:s beslut – som ger Bravida rätt på alla punkter. Nämnden konstaterar att arbetet har skett på löpande räkning och hänvisar till konsumenttjänstlagen: ”Enligt 36 § konsumenttjänstlagen ska, i den mån inte priset följer av avtalet, konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.”

Nämnden anser att det är visat att det pris som Bravida begärt för arbete och material är skäligt. Kundens krav avslås därför.

Christian Ljung poängterar hur viktigt det är att vara väldigt tydlig och noggrann i kommunikationen med privatkunder. Det gäller exempelvis att informera när kostnader tillkommer så att det inte blir några överraskningar när fakturan kommer.

En störande gemensam nämnare:
Därför stör solcellerna

Ibland säger hantverkare att det ”bara blir strul med privatkunder”. Vad är din bild?
– I ärlighetens namn så är privatkunder inte ett segment som vi är inriktade på eller marknadsför oss mot. Men när marknaden för laddstolpar och solceller på villor växer så kommer vi att anpassa vår verksamhet för att möta privatkundernas förväntning, exempelvis genom fasta priser, säger Christian Ljung.