Logga in

Anmälan till Arn: ”En smitningsolycka”

Publicerad
12 dec 2023, 05:34
| Uppdaterad
11 dec 2023

Kunden tog upp att propparna gick och flera uttag saknade kåpa. Företaget däremot tyckte att de gjort ett bra jobb. ”Det föreligger inget fel i tjänsten eller brister i entreprenaden.”

Tvist om nolledare:
”En ren och skär förödmjukelse mot vår yrkesstolthet”

Tvist i Arn:
Kunden krävde 10 000 kronor för repor på solcellspanelerna

Kunden hade anlitat företaget för renoveringsjobb i lägenheten i Stockholm. Förutom slipning och oljning av golv, rivning av garderober och målning skulle företaget dra ny el. Men jobbet blev aldrig färdigställt, menar kunden. Elen krånglar, flera uttag saknar kåpa och runt vissa uttag är det hål.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, skriver kunden att hon försökt ringa och mejla företaget vid flera tillfällen utan att få svar och att hon på grund av detta ser det som en ”smitningsolycka”. Via Arn kräver hon att bristerna ska åtgärdas, alternativt ett prisavdrag som motsvarar kostnaderna för att fixa elen. Dessutom vill hon ha skadestånd på 20 000 kronor för att jobbet blivit försenat.

Men företaget bestrider kraven. ”Samtliga avtalade kontraktsarbeten är utförda i sin helhet. Det föreligger inget fel tjänst eller brister i entreprenaden. Om korrigeringar inom ramen för garantiåtagande föreligger är detta en separat fråga.”, skriver företaget till Arn.

Företaget menar att kunden redan kompenserats för förseningen genom att vissa tilläggsarbeten inte debiterats: ”Således är ytterligare ersättning helt omotiverad”. 

Prisbråk:
Installatören gick rakt av på grossistens prislista — helt okej tyckte Arn

I sitt beslut menar Allmänna reklamationsnämnden att fotografierna på uttagen visar att arbetet inte är fackmässigt utfört och rekommenderar företaget att åtgärda felen. Däremot avslår nämnden kundens skadeståndskrav eftersom hon inte bevisat att hon har lidit ekonomisk skada.