Logga in

Miljardskada på Ringhals och fyra andra elfel

Publicerad
25 sep 2023, 06:29

Sönderslagna passdelar, gummikablar utomhus och ingen jfb. Elfel kan ge stora skador på byggnader och liv. Men de flesta leder inte till stängningen av ett kärnkraftverk. 

Miljardskada

Reaktor 2 vid Ringhals kärnkraftverk stod stilla i nästan ett år mellan maj 2011 och april 2012, efter att en brand inträffat i reaktorinneslutningen. Michael Steen var en av de som hade uppdraget att fastställa orsaken och kunde konstatera att det var en städmaskin som orsakat branden.

Reaktorn var vid tillfället avställd och tömd på bränsle, men rök och sot krävde en omfattande sanering som tog elva månader att genomföra.

Driftstoppet kostade runt två miljarder och saneringen närmare 200 miljoner kronor.

Fler problem på Ringhals:
Kärnkraftstoppet – ”En enda sensor kunde ha förebyggt problemet”

Kraftkrävande gräsodling

Massor av eluttag krävdes för att fixa belysningen till mariuanaodlingen. Foto: Michael Steen.

Att använda för klena ledningar och alltför många förgreningskontakter kan vara att spela roulett med djävulen. Michael Steen minns när han kallades för att undersöka en elektrisk installation i några lokaler som officiellt skulle användas för bitcoin-mining men som egentligen inhyste en cannabisodling.

– Männen bakom tilltaget hade hyrt in sig i ett tidigare utbildningscenter med flera lektionssalar. I var och en fanns massor av eluttag som styrdes med tidur för att klara huvudsäkringen på 200 A. De hade byggt ett eget elsystem ovanpå det fasta, så att säga, Man hade i alla fall tänkt lite på säkerheten och monterat jordfelsbrytare för alla uttag. Verksamheten avslöjades av en slump av en spanare från polisen som kände en svag doft av cannabis utanför fastigheten.

Förbigick styrningen

Ett nytt styrsystem satte de gamla säkerhetsfunktionerna ur spel. Foto: Michael Steen.

En lagerbyggnad värmdes upp med värmefläktar som från början styrdes individuellt på så vis att de fick gå utan värme en stund när de skulle stängas av – så att värmeelementen skulle kylas av.

– Men så sattes en central styrning av fläktarna in i stället och den gick förbi den lokala så att värmeelementen blev för varma. Glödande material droppade ner och antände kartonger i lokalen. Eftersom det saknades jordfelsbrytare blev det inträffade ett fall för mig, konstaterar Michael Steen. Avsaknaden av jordfelsbrytare och okunskap om den ursprungliga funktionen hos fläktarna pekar han ut som brandorsak.

Michael Steen om brandorsaker:
De fem vanligaste orsakerna till elbrand

Undermåligt material

Billigt elmateriel och bruket av gummikabel bidrog till att garagebyggnaden brann ner. Foto: Michael Steen.

En kille i Mellansverige byggde om sin mammas garage till bostad. Han gjorde installationen själv med hjälp av gummikablar som drogs på utsidan av byggnaden och sedan fördes in genom väggarna. Byggnaden brann ner och Michael Steen blev tillkallad av försäkringsbolaget som ville ha klargjort vem som var skyldig till det inträffade. Mamman och sonen hade nämligen olika försäkringsbolag.

– Jag kunde konstatera att golvvärmen som dragits in saknade jordanslutning, jordfelsbrytaren var förbikopplad och det mesta var gjort av billigt elmaterial från Biltema. Gummikablarna hade torkat och spruckit och det var alltför många kablar inpulade i dosorna, som inte var fukttäta. Det som hände var att det uppstod en överledning mellan fasledarna i den spruckna gummiledningen med ljusbåge och brand som följd.

Elbilsladdning kan ge problem:
Här är elfelen bakom den ödesdigra elbilsladdningen

Ödesdiger fulel

Resterna av en elcentral som manipulerats – och förorsakat en brandkatastrof. Foto: Michael Steen.

Ett varuhus på västkusten tog eld så att 1 000 kvadratmeter kläder rökskadades och en matbutik på undervåningen dränktes med sprinklervatten.

Farligt att manipulera säkringar:
Hemmagjorda proppar: ”Inga hinder för 500 ampere”

– Det här var ett riktigt enkelt case. Det syntes att branden startat i ett fördelningsskåp där översäkringen av huvudledningen manipulerats. Passdelen som begränsar möjlig säkring till 35 A hade slagits sönder och avlägsnats så att 63 A säkringar kunde sättas in i stället, trots att ledningarna i lokalerna var dimensionerade för max 35 A, förklarar Michael Steen.